VVS-besiktning

Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser

Vatten- och avloppsinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering och den vanligaste orsaken till fuktskador. Ett litet misstag kan innebära stora konsekvenser. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.
4.900:-

Varför en VVS-besiktning?

Säkerställ att VVS-installationerna är korrekt utförda.
Upptäck fel i ett tidigt skede.
Minimerar risken för vattenskador genom vatten- och avloppsrör.
Boka

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i VVS-besiktningen

VVS-besiktningen omfattar noggranna kontroller av samtliga spill- och tappvatteninstallationer och att dessa är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår VVS-besiktning.

Spillvattenledningar

Spillvattenledningar, eller avloppsrör som det heter i vanliga termer, byts ofta ut i samband med en badrumsrenovering. Det kan bero på att ledningarna är äldre och slitna eller på en flytt av WC eller dusch som kräver att ledningarna byts ut eller dras om.

Vi kontrollerar bland annat:

Rätt dimensioner på ledningarna
Lutning och förankring av ledningarna
Höjd och placering på avsättningar
Att arbetet uppfyller Säker Vatten installation

Tappvattenledningar

Felaktigt installerade tappvattenledningar, också kallat vattenrör, är orsaken till en stor andel fuktskador. Det är idag vanligt med infällda (dolda) rör och det är därför mycket viktigt att säkerställa att installationerna utförs korrekt för att undvika risken för fuktskador. Ett litet fel kan innebära allvarliga konsekvenser.

Vi kontrollerar bland annat:

Ledningar och avsättningar
Prov- och täthetsprotokoll
Varmvattencirkulation
Installationer med risk för legionella

Installationsschakt

Idag får inga kopplingar eller skarvar på tappvattenledningar placeras dolt. Därför är installationsschakt vanligt förekommande i badrum. Dessa måste installeras enligt specifika regler och vi kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med de krav som finns i Boverkets byggregler samt i Säker Vattens branschregler.

Vi kontrollerar bland annat:

Åtkomlighet av kopplingar
Slitsbotten med uppvik
Läckageindikering
Placering av servicelucka

Vägghängd WC

Har du en vägghängd wc i ditt badrum vill du vara säker på att den installeras korrekt. Vägghängda toaletter har vattenledningar, avlopp, spolenhet med mera inbyggt vilket kräver särskild hänsyn vad gäller bland annat korrekt VVS-installation för att undvika läckage.

Vi kontrollerar bland annat:

Installationen av WC-fixturen
Tätskikt, slitsbotten och läckageindikering
Infästning
Anslutning till vatten och avlopp

Väggnära golvbrunn

Idag är det populärt med väggnära golvbrunn, även kallat designbrunn eller golvränna. Vid installationen av en väggnära golvbrunn behöver dels själva installationen kontrolleras men även att produkten är typgodkänd i enlighet med de krav som finns.

Vi kontrollerar bland annat:

Att golvbrunnen är godkänd
Höjd och placering
Korrekt installation

Vattenfördelarskåp

Idag är det krav på att inga kopplingar får placeras dolt och därmed måste samtliga vattenrör dras i hela längder utan skarvar och kopplingar. I ett badrum med infällda rör krävs det att ett vattenfördelarskåp installeras där samtliga kopplingar för vattenrören placeras.

Vi kontrollerar bland annat:

Att vattenfördelarskåpet är godkänt
Att skåpet är korrekt installerat.
Placering och indikering
Prov- och täthetsprotokoll

Detta ingår alltid i våra besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap
45-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg
Genomgång av besiktningsresultatet på plats
Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande
Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning
15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet
Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering, och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss