Tätskiktsbesiktning

Minimera risken för fuktskador

Tätskiktet är den viktigaste delen under en badrumsrenovering om du frågar oss. Felaktigt monterade tätskikt är vanligt förekommande byggfel, ger lätt upphov till fuktskador och kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Med en tätskiktsbesiktning kan du känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt och du minimerar risken för fuktskador.
4.900:-

Varför en tätskiktsbesiktning?

Säkerställ att tätskiktet är korrekt monterat.
Noggrann kontroll av golvlutningen och tätskikt.
Få ett kvitto på ditt badrum uppfyller branschreglerna.
Boka

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i tätskiktsbesiktningen

Under tätskiktsbesiktningen genomför vi noggranna kontroller av att bland annat fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar samt säkerställer att dessa arbeten är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår tätskiktsbesiktning.

Fuktspärr

Hälften av alla fuktskador som uppstår i våtrum beror på bristfälligt tätskikt. Det finns idag drygt 30 stycken godkända tätskiktssystem. Att tätskiktet uppfyller gällande krav och är korrekt monterat är viktigt för att garantier och försäkringar ska gälla.

Vi kontrollerar bland annat:

Underlag, ojämnheter, luftbubblor och veck
Vidhäftning
Att tätskiktet monterats enligt anvisningarna
Att tätskiktet är godkänt

Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.

Vi kontrollerar bland annat:

Golvlutning på ytskikt
Svackor och buktighet
Höjdskillnad till golvbrunn
Att bakfall inte förekommer

Installationsschakt

Idag får inga kopplingar eller skarvar på tappvattenledningar placeras dolt. Därför är installationsschakt vanligt förekommande i badrum. Dessa måste installeras enligt specifika regler och vi kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med de krav som finns i Boverkets byggregler samt i Säker Vattens branschregler.

Vi kontrollerar bland annat:

Åtkomlighet av kopplingar
Slitsbotten med uppvik
Läckageindikering
Placering av servicelucka

Rörgenomföringar

Rörgenomföringar för vatten- och avloppsrör måste monteras enligt särskilda regler. De måste placeras med särskilda minimiavstånd mot golv, vägg och omkringliggande rör i åtanke. De måste även förankras så att inbördes rörelser inte sker mellan vägg och tätskikt samt tätas enligt tillverkarens anvisningar.

Vi kontrollerar bland annat:

Placering och tätning av genomföringar
Mått och avstånd på avsättningar
Fixering av ledningar

Fler än 100 kontrollpunkter

Tätskiktet är antagligen det viktigaste i badrummet och värt att lägga extra vikt vid under en renovering för att undvika fuktskador. Därför omfattar tätskiktsbesiktningen utöver noggrann kontroll av fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar även kontroll av ett stort antal ytterligare punkter.

Vi kontrollerar bland annat:

Anslutning av tätskikt mot golvbrunn
Slitsbotten
Läckageindikeringar
Serviceöppningar och installationsschakt

Detta ingår alltid i våra besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap
30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg
Genomgång av besiktningsresultatet på plats
Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande
Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning
15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet
Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering, och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss