Badrumsbesiktning – Varför anlita en besiktningsman?

Det renoveras som aldrig förr, trots det tycks mängden fuktskador inte minska. Fukt- och vattenskador medför alltid stora kostnader för såväl hushållen som försäkringsbolagen.

Folksam uppger att 9.000 av 40.000 årligen kontrollerade badrum är underkända och menar att det beror på byggfusk och slarv. (Källa: Folksam)

65.000 fuktskador per år

Varje år reglerar försäkringsbolag omkring 65.000 fuktskador i svenska hushåll till en skadekostnad omkring 2,5 miljarder kronor. (Källa: Vattenskadecentrum)

Genom att anlita en besiktningsman kan du undvika att bli en av de 65.000 skadedrabbade per år. 

”Inte materialet som är boven”

Fyra försäkringsbolag har gått samman i en samverkansgrupp i anledning av de fortsatt många fuktskador som regleras av försäkringsbolagen. En slutsats de nått är att materialet inte är boven, orsaken är hur arbetet utförs. Samtidigt konstateras att konsumenten saknar tillräcklig kompetens för att kravställa och kontrollera entreprenaden (badrumsrenoveringen). Genom att anlita en besiktningsman knyter du till dig den kompetens som krävs för att säkerställa arbetets utförande och riktighet. (Källa: Byggaren)

Mest klagomål på hantverkare

Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomål som kommer in till landets konsumentvägledare. Allt jämt sedan dess har hantverkartjänster legat överst på klagolistan. Anledningen till klagomålen är renoveringar som går över tiden, att uppdragen inte utförts som överenskommits samt att arbetena fördyrats. (Källa: Konsumentverket)

Genom att anlita en besiktningsman kan du undvika omotiverade tilläggskostnader och felaktigt utfört arbete. 

Besiktningsman

Fel från början, allt måste göras om

Allmänna reklamationsnämnden gav en klagande konsument rätt mot entreprenören, som utfört bristfälliga installationer av vatten och avlopp vilket resulterat i att fukt och lukt spred sig i bostaden. ARN sa i sitt beslut att ”de fel som förekommer är så allvarliga att arbetet måste göras om från grunden”.  (Källa: Byggaren)

Genom att anlita en besiktningsman kan du förebygga att arbetet utförs felaktigt från början och att därför hela renoveringen måste göras om.

Vänta inte tills du får en skada

Har du råd att välja bort en kvalitetsgranskning (besiktning) av ditt badrum? Vare sig du renoverat själv, anlitat en bekant eller en behörig entreprenör kommer ditt försäkringsbolag i händelse av en skada att utreda skadeorsaken. 

För att försäkringsbolaget fullt ut ska ersätta en vattenskada krävs att arbetet är fackmässigt utfört då alla försäkringsbolag har samma princip i sina villkor; att försäkringen endast täcker sådant som är oförutsett. Är byggnationen eller renoveringen i badrummet inte fackmässigt utförd så kan skadan inte heller sägas vara oförutsedd. Detsamma gäller äldre badrum där det finns synliga brister, så som sprickbildningar, hål eller andra skador på ytskikt eller tätskikt. 

Alltså, om skadan uppkommit som följd av att badrummet är felplanerat, felaktigt utfört eller inte uppfyller de krav som ställs exempelvis genom kraven i BBV, GVK och Säker Vatten är det högst sannolikt så att du kommer att belastas med kostnader för att avhjälpa skadan.

Genom att anlita en besiktningsman kan du förebygga de risker som äventyrar framtida skador och kostnader. 

Skadeståndsskyldig gentemot grannar och bostadsrättsförening

En fuktskada i flerbostadshus påverkar inte sällan grannar och hela bostadsrättsföreningen. Om du har ett badrum som exempelvis genom felaktigt utförd renovering eller undermåligt underhåll genererar en vattenskada som medför kostnader för andra i fastigheten riskerar du att bli skadeståndsansvarig. Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att underhålla och förebygga skador i din bostad. 

Genom att anlita en besiktningsman får du kännedom om skador eller risker för skador, som kan förebygga eller minska omfattningen på fuktskador. 

Mervärde vid försäljning

Vid försäljning har det i princip blivit standard att fråga efter kvalitetsdokument och intyg för badrummen. Dessa dokument är dock upprättade av den som utfört arbetet. Ett besiktningsutlåtande kan ge extra trygghet åt köparen, och därmed öka värdet vid försäljning. 

Genom att anlita en besiktningsman får du ett oberoende utlåtande över badrummets status, vilket (om badrummet är rätt uppfört) kan öka värdet vid försäljning.