Vad kostar en badrumsrenovering?

Många undrar vad det kostar att bygga eller renovera ett badrum. Självklart beror kostnaden på en mängd olika faktorer. Vi går igenom de olika momenten som påverkar priset på din badrumsrenovering. För att underlätta ytterligare för dig så har vi tagit fram en priskalkylator som hjälper dig att räkna ut vad just din badrumsrenovering kan komma att kosta. 

Många kontaktar oss på Badrumsbesiktningar för att fråga hur mycket en badrumsrenovering kostar och vad ett rimligt pris för att bygga om badrummet faktiskt är. Undrar du detsamma? Kanske funderar du på att renovera ditt badrum eller har du tagit in flera offerter för en renovering där priserna skiljer sig åt. 

För att ge dig en indikation på vad priset för en badrumsrenovering kan landa på har vi sammanställt över 200 badrumsrenoveringar genomförda i Stockholm. Badrummen i sammanställningen är tre till åtta kvadratmeter stora och renoveringarna genomfördes av behöriga och certifierade byggföretag. Baserat på dessa renoveringar är snittpriset för en badrumsrenovering 186.800 kronor före ROT-avdrag. I priset inräknas byggmaterial och arbete. Sakvaror och ytskiktsmaterial såsom kakel, klinker och inredning har inte räknats in i snittpriset. 

Faktorer som påverkar badrumsrenoveringen

Vad en badrumsrenovering kostar och vad som påverkar priset beror naturligtvis på en mängd olika faktorer såsom badrummets storlek, renoveringens omfattning och inte minst var i landet arbetet ska genomföras. Här följer en lista med de främsta faktorerna som påverkar badrumsrenoveringen. Vi kommer gå igenom alla dessa mer i detalj längre fram. 

Badrumsbesiktningar Stockholm-Vad kostar en badrumsrenovering-3

Räkna ut vad din badrumsrenovering kostar

Eftersom kostnaden för en badrumsrenovering är ett hett ämne som många har frågor kring och vill veta mer om så har vi på Badrumsbesiktningar tagit fram en lösning. Under en längre tid har vi arbetat med att ta fram en priskalkylator som hjälper dig att räkna ut vad just din badrumsrenovering kan kosta. Efter att ha besiktigat hundratals badrum och noggrant studerat offerter och avtal så är kalkylatorn “Vad kostar en badrumsrenovering?” nu på plats. 

Priskalkylatorn baseras på en jämförelse av 218 badrumsrenoveringar genomförda av olika badrumsentreprenörer och räknar fram pris mellan 75.000 och 250.000 kronor för en badrumsrenovering. Den gäller standardbadrum med diverse olika tillval. Självklart finns det badrumsrenoveringar som kostar mindre än 75.000 kronor och påkostade badrum som kostat betydligt mer än 250.000 kronor. De sorternas badrumsrenoveringar räknas inte med i priskalkylatorn då vi anser att de inte speglar standardbadrum och vad renoveringen av sådana kostar. 

I kalkylatorn får du veta arbetskostnad, kostnad för byggmaterial samt totalpris före och efter ROT-avdrag baserat på de val du gör för din badrumsrenovering. 

Funderar du på att genomföra en renovering av ditt badrum eller har du tagit in offerter som du vill jämföra? Vår priskalkylator ger dig en uppskattning kring vad din badrumsrenovering kommer kosta och vi är övertygade om att du kommer ha nytta av den oavsett hur långt i renoveringsprocessen du kommit. 

Preliminärboka en besiktning

För att slutresultatet ska bli det bästa rekommenderar vi dig att besiktiga ditt badrum under renoveringen. Då säkerställer du att allt utförs korrekt, får en opartisk granskning av hela badrummet och tar kontroll över din badrumsrenovering, från start till slut. 

Badrumsbesiktningar är ett oberoende besiktningsföretag med spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyte. I uträkningen kommer du ha möjlighet att lägga till besiktning under olika stadier i badrumsrenoveringen. Med en VVS-besiktning säkerställs det att alla VVS-arbeten är korrekt utförda innan golv och väggar stängs igen. Tätskiktsbesiktningen genomförs innan kakel och klinker monteras och slutbesiktningen genomförs innan slutbetalningen för att avgöra att badrummet byggts enligt branschreglerna och är redo att användas. Vi har även tagit fram en så kallad trestegsbesiktning där samtliga ovannämnda besiktningar ingår till ett reducerat pris. Då genomförs besiktningar under de mest kritiska momenten av badrumsrenoveringen för att garantera ett genomgående gott resultat. 

Preliminärboka en besiktning

Vad påverkar priset på en badrumsrenovering?

Som nämnts tidigare så är det en mängd faktorer som påverkar vad en badrumsrenovering kostar. Vi går igenom de främsta faktorerna här. Det är även dessa faktorer som du kommer få välja i  priskalkylatorn när du räknar ut vad din egen badrumsrenovering kan kosta.

1. Storlek på badrummet

Självklart har storleken på ditt badrum betydelse för priset. Du räknar golvytan genom att multiplicera bredden med längden. Ett standardbadrum i Stockholm är mellan 3-5 kvm. 

Är du osäker på ditt badrums storlek så välj 3-5 kvm då majoriteten av badrummen är i den storleken. Om ditt badrum är ca 3 kvm, avrunda då uppåt och välj 3-5 kvm istället för 2-3 kvm.

2. Etablering

Byggföretag räknar alltid med en etableringskostnad. Etableringen innebär att entreprenören kommer till din bostad samt omfattar utkörning, uppbärning av byggmaterial och verktyg, intäckning av golv och väggar med mera. 

Sköter du intäckningen på egen hand så se till att täcka noga. En badrumsrenovering innebär ofta en hel del rivning och bilning som orsakar mycket damm och bråte. Köp gärna extra golvpapp och skyddsplast och täck in golv, dörröppningar, bokhyllor med mera. 

3.  Rivning och bortforsling

Rivningen kan vara omfattande vid en badrumsrenovering. Ibland räcker det att endast ytskikt demonteras men ibland krävs även rivning av underlaget, bilning med mera. Du kan spara pengar genom att själv ordna med rivningen. Vi rekommenderar dock att du låter byggföretaget sköta rivningen. Vill du hjälpa till så kan du exempelvis ordna med bortforsling av skräp och byggavfall. Din kostnadsbesparing kan då bli 1.500-3.000 kronor.

Tar du själv hand om rivningen i badrummet så tänk på att du behöver hjälp med att stänga av vatten, proppa vattenrören och demontera elen. Sådant bör du inte göra på egen hand. 

Badrumsbesiktningar Stockholm-Vad kostar en badrumsrenovering-4

4.  Golvbrunn

Alla golvbrunnar som är från år 1990 eller tidigare måste bytas ut enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar dock att alltid byta ut golvbrunnen om den är äldre än tio år. Kostnaden för att byta golvbrunnen är liten i förhållande till totalkostnaden. De flesta vattenskador sker nämligen i anslutning till golvbrunnen. Om du är osäker på hur gammal din golvbrunn är eller om skicket är dåligt ska du byta ut den. Här kan du välja mellan en vanlig golvbrunn eller en väggnära s.k designbrunn.

I priset ingår inte kostnaden för en designbrunn. En designbrunn kan kosta 4.000-7.000 kronor. 

5.   Byte av avloppsrör

Ibland är spillvattenledningarna (avloppsrören) i dåligt skick och behöver bytas eller så behöver de flyttas i samband med badrumsrenoveringen. Då behöver hela eller delar av ledningarna bytas. Att byta “grodan” betyder att samtliga liggande avloppsrör byts ut. Det kallas även för lokalt stambyte. 

Avloppsrören behöver ofta flyttas då avsättningarna är placerade för nära väggarna. Det kan även vara en bra idé att byta ut samtliga avloppsrör ifall de är i dåligt skick och om det inom kort ska genomföras ett stambyte i fastigheten. 

6. VVS-arbeten

Om du vill ha synliga eller infällda vattenrör är också ett val som påverkar priset för badrumsrenoveringen. Ur säkerhetssynpunkt är bägge alternativen lika säkra. Infällda vattenledningar kostar mer att installera men ger en snyggare finish i badrummet. 

Tänk på att infällda rör kräver ett fördelarskåp eller att en fördelare installeras i ett schakt med slitsbotten och uppvik. På vattenledningarna får det inte heller finnas några skarvar. Alla ledningar måste dras i hela längder fram till fördelaren. 

7. VVS-besiktning

Vatten- och avloppsinstallationer är kritiska delar under en badrumsrenovering och den vanligaste orsaken till fuktskador. Med en VVS-besiktning säkerställer du att samtliga vatten- och avloppsrelaterade delar under din badrumsrenovering utförs korrekt enligt gällande branschregler.

Innan alla spill- och tappvattenledningar byggs in bör du genomföra en VVS-besiktning. Då kontrollerar en utomstående expert alla ledningar och att arbetet utförts korrekt innan nästa moment under badrumsrenoveringen påbörjas. 

Läs mer om vår VVS-besiktning

Badrumsbesiktningar Stockholm-Vad kostar en badrumsrenovering

8. Underarbete i väggarna

Vad består väggarna i ditt badrum av? Det finns tre alternativ - gips och reglar (lätt konstruktion), väggar som består av betong eller tegel (massiva väggar) eller blandade väggar där en eller två väggar består av lätt konstruktion och övriga är massiva. 

Säkerställ att hantverkarna använder 15mm k-plywood bakom gipsskivorna. Idag använder många byggföretag osb-skivor istället för konstruktionsplywood vilket inte är likvärdigt och inte uppfyller kraven. Om väggarna ska putsas så tänkt på den långa torktiden som vissa produkter har. Be hantverkaren använda produkter med korta torktider för att undvika långa väntetider. 

9. Golvvärme

Golvvärme, även kallat komfortvärme, är väldigt populärt i moderna badrum. Elektrisk golvvärme är enkelt att installera, förbrukar inte mycket el och räcker som uppvärmningskälla i badrummet. Golvvärmeslingorna installeras innan golvet flytspacklas. 

Tänk på att endast en behörig elektriker får installera golvvärme. Installationen måste även dokumenteras och överlämnas till dig i form av garantiunderlag för att tillverkarens garanti ska gälla. Något som ofta missas är mätningarna av golvvärmekabeln som måste utföras innan, under och efter läggningen för att underlaget ska vara komplett. 

10.  Underarbete på golv samt golvavjämning

Nästa steg är underarbetet på golvet. Består golvet i ditt badrum av betong eller en träkonstruktion? I lägenheter är golvet oftast betong och i småhus består det vanligtvis av träbjälklag. Ett träbjälklag innebär mer arbete då golvet ofta måste förstärkas. Vid träbjälklag måste även regeltäthet och böjstyvhet beaktas. Oftast behöver även ett tunnare armeringsnät läggas ovanpå golvspånet. 

När underlaget är klart ska golvavjämning genomföras för att bygga upp fallet mot golvbrunnen. 

11. Fuktspärr och tätskikt

Tätskikt är badrummets absolut viktigaste beståndsdel och förhindrar att fukt tränger in i den underliggande konstruktionen. Trots att det går att använda vätskebaserat tätskikt så rekommenderar vi att ett foliebaserat tätskikt används då det har ett högre motstånd mot fukt samt är enklare att delreparera om en skada uppstår. Ett foliebaserat tätskikt går att använda på alla typer av underlag medan ett vätskebaserat tätskiktssystem har vissa begränsningar.

Säkerställ att din hantverkare väljer ett tätskikt som är testat och godkänt. I priskalkylatorn har vi räknat med ett foliebaserat tätskikt istället för ett vätskebaserat tätskikt. 

12. Tätskiktsbesiktning

Tätskiktet är den viktigaste delen under en badrumsrenovering. Felaktigt monterade tätskikt är dock vanligt förekommande byggfel och ger lätt upphov till fuktskador som kan innebära både stora besvär och höga kostnader för dig. Under tätskiktsbesiktningen genomförs noggranna kontroller av att bland annat fuktspärr, golvlutning och rörgenomföringar. Vi säkerställer även att dessa arbeten är utförda enligt tillverkarnas anvisningar och uppfyller gällande branschregler. 

Med en tätskiktsbesiktning kan du helt enkelt känna dig trygg med att ditt badrum är korrekt byggt och du minimerar risken för fuktskador. Dessutom dokumenterar vi tätskiktsarbetet noga som redovisas i ett tydligt besiktningsprotokoll med fotobilaga som är ett bra underlag för dig att ha. 

Läs mer om vår tätskiktsbesiktning

nybyggt-exklusivt-badrum--18-fel

13. Plattsättning

Kakel och klinker är kanske det som mest förknippas med badrum. I detta stadie monterar en plattsättare kakel på väggarna och klinker på golvet. Detta arbete har egentligen ingen byggteknisk funktion utan keramiken och fogmassan som används är av estetisk karaktär. 

Planera noggrant hur du vill att kakel och klinker monteras i ditt badrum. Ta gärna fram en skiss och diskutera med plattsättaren hur du vill att det ska se ut, vad passbitarna ska sitta samt detaljer såsom fogbredd och kulör.  

14. WC

Om du ska ha en golvmonterad wc-stol eller en vägghängd wc påverkar också priset på renoveringen. En vanlig, golvmonterad wc är billigare att installera medan en vägghängd wc med inbyggd fixtur är mer praktisk. 

Ibland säljs kompletta WC-paket hos byggvaruhus eller i nätbutiker där fixtur, WC-skål och spolknapp ingår. Notera, i priskalkylatorn ingår inte WC-stol och tillbehör utan endast installation och nödvändigt material. 

15. Innertak och målning

Taket omfattas inte av samma regler som resten av våtrummet men det måste ändå installeras på rätt sätt. Viktigt är att taket målas med en färg som är avsedd för våtutrymmen samt målas i flera omgångar enligt tillverkarens anvisningar. 

Be hantverkaren att måla ner på väggarna innan tätskiktet monteras så det blir en tät anslutning mellan vägg och tak. Planera även hur belsyningen ska placeras så du får en jämn spridning av ljuset. En tumregel är en spotlight per kvadratmeter. 

16. Dusch och badkar

Planerar du att installera dusch eller badkar? I moderna badrum är det populärt att installera badkar med takdusch så att det går att både bada och duscha. 

Tänk på centrumavstånd på blandaren. Det finns både cc150 och cc160 och blandare för infällda och utanpåliggande vattenrör. I kalkylen inräknas installation av dusch- eller badkarsblandare samt duschväggar eller badkar. Själva blandaren samt dusch och badkar räknas inte in i kalkylen. 

17. Handfat och spegel

Idag finns det massor av olika alternativ när det kommer till tvättställ, kommod, blandare, spegel med mera. Fundera noga på om du vill ha ett fristående tvättställ eller en kommod med spegel eller spegelskåp. 

Tänk på att det kan vara bra att installera ett eluttag i spegelskåpet eller tvättställskommoden. 

18. Elinstallationer -  brytare och dimmer

När det kommer till elinstallationer behöver du bestämma om du ska ha en vanlig brytare eller dimmer i badrummet. Har du spotlights så kan det vara trevligt att kunna dimmra beslysningen. 

Tänk på att belysningen måste vara anpassad för att dimmra för att dimmern ska fungera. Fråga butiken där du köper din belysning eller din elektriker om du är osäker.

badrumsrenovering stockholm-1

19. Installation av jordfelsbrytare

Har du elektrisk golvvärme, handdukstork, eluttag, tvättmaskin eller annan elektrisk utrustning i badrummet så måste en jordfelsbrytare installeras. Den förhindrar eventuella olyckor vid kortslutning eller felinstallation. 

Om du redan har en jordfelsbrytare så testa den. Är jordfelsbrytaren trög eller gammal så rekommenderar vi att du låter elektrikern byta ut den. Tänk också på att du som anläggningsägare måste testa jordfelsbrytaren med testknappen två gånger per år. 

20. Slutbesiktning

Slutbesiktningen hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.

Vår slutbesiktning omfattar fler än 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar in i minsta detalj att ditt badrum renoverats och färdigställts enligt tillverkarnas anvisningar och gällande branschregler.

Läs mer om vår slutbesiktning

21. Ytskiktsmaterial, inredning och blandare

En del produkter har långa väntetider så tänk på att beställa kakel, klinker och inredning med god framförhållning och om möjligt förvara allt i butiken eller i ditt förråd så det inte uppstår förseningar. 

Några avslutande råd inför din badrumsrenovering

För att öka dina chanser att få en så effektiv och smidig renoveringsprocess som möjligt samt för att säkerställa att slutresultatet blir det bästa möjliga så följer här ett antal tips och råd som du också bör tänka på inför din badrumsrenovering. 

  • Kontrollera byggföretaget när du jämför eller skriver avtal på hantverkarkoll.se.  
  • Skriv alltid avtal med entreprenören.
  • Skriv in i avtalet att betalning sker efter godkänd slutbesiktning eller efter varje godkänd delbesiktning.
  • Skriv in ett förseningsvite på minst 5.000 kr per påbörjad försenad arbetsvecka. 
  • Skriv in i avtalet att en trestegsbesiktning kommer att genomföras alternativt att en slutbesiktning genomförs innan slutbetalningen. 
  • Betala aldrig i förskott.

Preliminärboka en besiktning

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss