Vilken besiktning passar dig bäst?

Ta kontroll över din badrumsrenovering. Från start till slut.

En besiktning har många fördelar. Du säkerställer att allt utförs korrekt, får en opartisk granskning av hela badrummet och ett kvitto på att ditt badrum uppfyller branschreglerna.

Vi kontrollerar
VVS-Besiktning 4900:-
Tätskiktsbesiktning 4900:-
Slutbesiktning 6900:-
Trestegsbesiktning 13900:-
Spillvattenledningar (avloppsrör)
Tappvattenledningar (vattenrör)
Korrekt installerad golvbrunn
Mått, höjd, avstånd och lutning
Auktoriserat VVS företag
Tätskiktsarbeten golv & vägg
Golvlutning på tätskikt
Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
Installationsschakt
Slitsbotten, läckageindikering
Behörigt våtrumsföretag
Plattsättning & fogning
Golvlutning på ytskikt
Golvbrunn & klämring
El-installationer
VVS-installationer
Inredning & möbler
Målning & ventilation
Dokumentation & intyg
Behörigheter VVS, Våtrum & El
VVS-Besiktning 4900:-
Spillvattenledningar (avloppsrör)
Tappvattenledningar (vattenrör)
Korrekt installerad golvbrunn
Mått, höjd, avstånd och lutning
Auktoriserat VVS företag
Tätskiktsbesiktning 4900:-
Tätskiktsarbeten golv & vägg
Golvlutning på tätskikt
Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
Installationsschakt
Slitsbotten, läckageindikering
Behörigt våtrumsföretag
Slutbesiktning 6900:-
Plattsättning & fogning
Golvlutning på ytskikt
Golvbrunn & klämring
El-installationer
VVS-installationer
Inredning & möbler
Målning & ventilation
Dokumentation & intyg
Behörigheter VVS, Våtrum & El
Trestegsbesiktning 13900:-
Spillvattenledningar (avloppsrör)
Tappvattenledningar (vattenrör)
Korrekt installerad golvbrunn
Mått, höjd, avstånd och lutning
Auktoriserat VVS företag
Tätskiktsarbeten golv & vägg
Golvlutning på tätskikt
Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
Installationsschakt
Slitsbotten, läckageindikering
Behörigt våtrumsföretag
Plattsättning & fogning
Golvlutning på ytskikt
Golvbrunn & klämring
El-installationer
VVS-installationer
Inredning & möbler
Målning & ventilation
Dokumentation & intyg
Behörigheter VVS, Våtrum & El

Kontrollera statusen på ditt befintliga badrum

Är du orolig över ditt befintliga badrum eller misstänker du en fuktskada? Med en statusbesiktning får du en omfattande kontroll av skicket på ditt badrum. 

Vi kontrollerar
Statusbesiktning 6900:-
Statusbesiktning PLUS 7900:-
Golvbrunn & tätskiktsanslutning
Golvlutning och svackor
Genomföringar våtzon 1
Utlopp för tvättställ
Utlopp för WC
Förekomst av bomljud
Ytskikt / sprickor
Installationsschakt
El-installationer
Överluft (till & frånluft)
Fuktindikationsmätning
Termografering (Värmekamera)
Test av jordfelsbrytare
Statusbesiktning 6900:-
Golvbrunn & tätskiktsanslutning
Golvlutning och svackor
Genomföringar våtzon 1
Utlopp för tvättställ
Utlopp för WC
Förekomst av bomljud
Ytskikt / sprickor
Installationsschakt
El-installationer
Överluft (till & frånluft)
Statusbesiktning PLUS 7900:-
Golvbrunn & tätskiktsanslutning
Golvlutning och svackor
Genomföringar våtzon 1
Utlopp för tvättställ
Utlopp för WC
Förekomst av bomljud
Ytskikt / sprickor
Installationsschakt
El-installationer
Överluft (till & frånluft)
Fuktindikationsmätning
Termografering (Värmekamera)
Test av jordfelsbrytare

Detta ingår i våra besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
45-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.
Genomgång av besiktningsresultatet på plats.
Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.
Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.
15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.
Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK och besiktningsgaranti.

För bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening

Badrumsbesiktningar - er besiktningspartner vid våtrums- och stambytesenterprenader

Badrums- och stambytesenterprenader, fuktskador och andra våtrumsrelaterade ärenden kan bli mycket kostsamma för en förening. Det kräver även mycket tid och energi från styrelse och medlemmar. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar skräddarsydda lösningar såsom ramavtal, stöd och rådgivning och skade-, entreprenad- och stambytesbesiktningar.

Upptäck hur vi kan hjälpa er

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss