Slutbesiktning

Säkerställ att ditt nya badrum är byggt utan fel och brister

Känn dig trygg med att ditt nya badrum är byggt utan fel och brister innan slutbetalningen. En slutbesiktning är en liten investering i förhållande till den totala kostnaden för en badrumsrenovering. Vi hjälper dig att säkerställa att alla delar av din badrumsrenovering är korrekt utförda, att samtliga dokument och intyg överlämnats och att ditt nya badrum är redo att användas.
6.900:-

Varför en slutbesiktning?

Kvalitetskontroll innan slutbetalningen.
Få en opartisk granskning av hela badrummet.
Kvitto på att ditt badrum är godkänt.
Boka

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i slutbesiktningen

Vår slutbesiktning omfattar fler än 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar in i minsta detalj att ditt badrum renoverats och färdigställts enligt tillverkarnas anvisningar och gällande branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår slutbesiktning.

Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.

Vi kontrollerar bland annat:

Golvlutning på ytskikt
Svackor och buktighet
Höjdskillnad till golvbrunn
Att bakfall inte förekommer

Plattsättning och fogning

Ett badrum består av keramisk beklädnad, det vill säga kakel och klinker. Dessa måste monteras enligt vissa riktlinjer både för att badrummet ska bli estetiskt snyggt och för att säkerställa att fuktskador inte kan förekomma. Planering av passbitar, fogbredd, fogsprång och vidhäftning är några av de saker som en plattsättare behöver tänka på.

Vi kontrollerar bland annat:

Plattsättning och passbitar
Fogning
Bomljud (hålrum under plattor)
Rörelseteknisk byggfog

Golvbrunn

Majoriteten av alla fuktskador sker vid golvbrunnen. En felaktigt installerad golvbrunn eller tätskiktanslutning till golvbrunnen är vanligt förekommande fel som upptäcks vid en badrumsbesiktning.

Vi kontrollerar bland annat:

Att golvbrunnen är korrekt installerad
Att golvbrunnen är typgodkänd
Tätskiktsanslutning och klämring
Vattenlås

VVS-installationer

Installation av vatten och avlopp är kritiska moment under en badrumsrenovering som om felmonterat lätt kan orsaka fuktskador. Det är många delar som omfattas av VVS-installationer. WC, dusch, tvättställ, tvättmaskin och rör (både utanpåliggande och infällda) är några. En tryck- och täthetskontroll är även något som entreprenören ska utföra och upprätta ett protokoll av.

Vi kontrollerar bland annat:

Rördragning
Installationsschakt och fördelare
Dusch, bad och WC
Tryck- och täthetsprotokoll

El-installationer

Enligt Elsäkerhetsverket och elsäkerhetslagen måste samtliga elarbeten utföras av ett behörigt elföretag. Alla badrumsrenoveringar omfattar el-installationer i olika omfattning och det är mycket viktigt att arbetet utförs korrekt för att förhindra olyckor.

Vi kontrollerar bland annat:

Dokumentation och egenkontroller
Jordfelsbrytare
Eluttag och kontakter
Behörig elentreprenör

Dokumentation

När ditt badrum är färdigställt ska entreprenören överlämna en del dokument, underlag och intyg till dig. Dessa är värdehandlingar som visar hur och av vem arbetet utförts. Det är viktigt att dessa är kompletta och korrekt ifyllda då de kan efterfrågas vid en eventuell försäljning eller under ett försäkringsärende.

Vi kontrollerar bland annat:

Egenkontroller
Säker Vatten intyg
Entreprenörens behörigheter
Kvalitetsdokument

Detta ingår alltid i våra besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap
45-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg
Genomgång av besiktningsresultatet på plats
Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande
Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning
15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet
Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering, och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss