Slutbesiktning av nytt badrum

Antonija Mandir

Antonija Mandir beslutade för att göra en slutbesiktning av sitt nybyggda badrum för att säkerställa att badrumsrenoveringen utförts korrekt. Hon delar med sig av varför hon valde att anlita Badrumsbesiktningar för besiktning av hennes badrum.

Slutbesiktning

Slutbesiktning

3 av 4 badrumsrenoveringar utförs felaktigt och därför är det viktigt med en badrumsbesiktning.  Antonija Mandir ville säkerställa att det nyrenoverade badrummet i hennes hem i Solna byggts korrekt och utan brister.

Antonija genomförde en badrumsrenovering tillsammans med en seriös badrumsentreprenör men upplevde ändå att hon ville kvalitetssäkra att allt utförts korrekt. Hon valde att anlita Badrumsbesiktningar för att genomföra en slutbesiktning på det nya badrummet.

Det är viktigt att ta in en opartisk, professionell besiktningsman som kan titta på att badrumsrenoveringen utförts korrekt enligt gällande branschregler och det som avtalats mellan parterna.

c1a86ca695861db70e587123fff9f7fb

Slutbesiktning av badrum

En slutbesiktning av din badrumsrenovering är din bästa garanti och något som vi rekommenderar att du gör innan slutbetalningen. Oavsett om allt känns bra och du är nöjd med badrumsrenoveringen eller om du känner lite oro är det ändå bra att få ett kvitto på att allt är korrekt utfört. 

Våra slutbesiktningar är väldig omfattande. Här har vi fler än 100 kontrollpunkter där vi noga synar av allt. Inga detaljer förbises. I uppdraget ingår även granskning av slutdokumentation som ska överlämnas till dig. Efter besiktningen går vi igenom resultatet med dig och entreprenören och svarar på eventuella frågor som du eller entreprenören har. Resultatet av badrumsbesiktningen redovisas i ett besiktningsprotokoll där allt tydligt framgår. 

I en slutbesiktning med Badrumsbesiktningar ingår följande:

- Vi skickar kallelse till parterna med förslag på tid och datum 
- Vi skickar en uppmaning om att vi vill ta del av all slutdokumentation och intyg
- Platsbesök där vi går igenom hela badrummet (tar ca 45-60 minuter)
- Genomgång av fler än 100 kontrollpunkter 
- Genomgång med parterna om alla fel och brister 
- Vi meddelar om badrumsrenoveringen (entreprenaden) är godkänt eller inte
- Besiktning redovisas i ett tydligt besiktningsprotokoll med fotodokumentation

Du kan läsa mer om tjänsten genom att klicka här!

e6730669f48b7517f36ecbc8ced8c681

Kostnad eller investering?

Vi anser att en badrumsrenovering som utförs korrekt är en bra investering som ökar värdet på din bostad. Det är mycket tid, pengar och energi som du investerar i din badrumsrenovering och små fel och brister kan lätt ge upphov till fuktskador. Så frågan är - Är din badrumsrenovering korrekt utförd?

För att badrumsrenoveringen ska anses vara en investering och inte en kostnad är det viktigt att det inte förekommer fel eller brister, dvs att ditt badrum är godkänt. Med en slutbesiktning kan du som kund känna dig trygg med att ditt nya badrum är godkänt och redo att användas. Med en korrekt utförd slutbesiktning har du rätt att kräva av entreprenören att samtliga fel och brister åtgärdas. 

Badrumsbesiktning Antonija Mandir

Antonija är glad att hon utförde en badrumsbesiktning och att hon valde Badrumsbesiktningar AB för uppdraget. 

På hennes Instagram delar hon med sig av lite bilder och info

32212C76-B237-4814-A3C9-80AA53E9AFAD

1D54B9F0-A0D0-44CD-96EC-A48509F8EC98

 

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning