Trestegsbesiktning av badrumsrenovering på Östermalm

Åsa Randahl

När det var dags för Åsa Randahl att renovera badrummet i lägenheten på Östermalm så var badrummet 30 år gammalt och hade definitivt uppnått sin tekniska livslängd. När badrumsrenoveringen inleddes så var det för Åsa en självklarhet att involvera ett besiktningsföretag under hela processen.

Trestegsbesiktning

På Badrumsbesiktningar tar vi oss an besiktningsuppdrag i alla typer av badrum. Stora som små, badrum med vitt skilda budgetar och uppdrag där beställaren antingen vill ha oss involverade från start till slut eller där vi endast kontrollerar kvalitén på arbetet i särskilda stadier av renoveringsprocessen. Kontentan är att genomförandet av besiktningar under en badrumsrenovering är lika viktig oavsett vilket sorts badrum eller uppdrag det rör sig om.

asa-randahl-kundcase

Fakta: Ett badrums tekniska livslängd uppskattas vara 15 till 25 år vilket är vad det bakomliggande tätskiktet klarar av. Därefter behöver en badrumsrenovering utföras.

Åsa Randahls beslut om att renovera badrummet i sin lägenhet initierades av upptäckten av sprickor i plastmattan på golvet. Vad som genomfördes var en totalrenovering av badrummet men utan flytt av inredning.

Att genomföra en badrumsbesiktning i samband med renoveringen var en självklarhet. Det gjorde att Åsa kunde känna sig trygg med att allt utfördes korrekt enligt branschreglerna och att slutresultatet håller god kvalité.

- Det känns som att mycket kan gå fel eller fuskas under en badrumsrenovering på ett sätt som jag själv aldrig skulle se. Så jag valde att ha besiktning för att ha proffs som kan se till att badrummet byggs rätt och att det inte bara ser fint ut utan att det faktiskt är byggt efter konstens alla regler också, berättar Åsa.

Att anlita Badrumsbesiktningar var ett enkelt val för Åsa, som hade hört mycket gott om oss och som redan från början kände tillit. Hon berättar även om valet av besiktning:

- Jag valde att ha en trestegsbesiktning. Det var ett enkelt val, för då fick jag alla olika steg i renoveringen granskade så att jag kunde känna mig trygg med att allt blev rätt, från rör till tätskikt och slutbesiktning.

asa-kundcase-badrumsrenovering-2

Hur fungerar en trestegsbesiktning?

Vår trestegsbesiktning omfattar besiktningar i samband med de mest kritiska delarna av renoveringen - under VVS-installationerna, tätskiktsarbetet och vid slutet av renoveringen. Trestegsbesiktningen omfattar noggranna kontroller genom hela badrumsrenoveringen och möjliggör upptäckten och åtgärdandet av eventuella fel och brister i tidiga skeden, innan arbetet går vidare till nästa stadie. Det ger dig som kund trygghet under hela processen samtidigt som du tar kontroll över din badrumsrenovering, från start till slut.

Preliminärboka en besiktning

Upplevelsen under renoveringen

Åsas badrumsrenovering gick överlag bra men några fel, såsom att rören lutande åt fel håll och att tätskiktet hade mindre brister, upptäcktes i samband med besiktningarna. Så snart entreprenören åtgärdat felen så kom vår besiktningsman tillbaka för ytterligare en besiktning för godkännande innan arbetet fortsatte in i nästa stadie. Åsa berättar:

- Det visade sig även att jag gjorde helt rätt att anlita Badrumsbesiktningar då de hittad fel under renoveringens gång som behövde åtgärdas. Så sammanlagt blev det sex besiktningar istället för tre. Det var även precis som jag hade på känn innan renoveringen - de typer av fel som upptäcktes var sådana jag själv aldrig skulle kunnat upptäckt under renoveringens gång.

- Renoveringsprocessen underlättades i och med besiktningarna genom att jag inte behövde säga till hantverkarna att dom behövde göra om och göra rätt. Allt sånt skötte Badrumsbesiktningar åt mig. Sen var byggföretaget jag anlitat också väldigt måna om att klara besiktningarna så de lyssnade verkligen på vad Badrumsbesiktningar sa och hur de kunde förbättra sitt arbete.

asa-kundcase-badrumsrenovering-1

“Badrumsbesiktningen var nog det bästa valet jag gjorde under min renovering”

Vid slutbesiktningen godkändes badrumsrenoveringen. För det krävs att badrummet inte innehåller fel eller brister och att all slutdokumentation har överlämnats från entreprenören till beställaren. Slutligen fick Åsa besiktningsprotokollet där samtliga kontrollpunkter dokumenterats tillsammans med bilder och fotodokumentation, vilket vi alltid överlämnar vid avslutat besiktningsuppdrag. Detta protokoll är ett intyg på att badrummet är korrekt byggt, och att alla fel och brister som upptäckts under renoveringsprocessen har åtgärdats och kontrollerats av besiktningsmannen.

- Jag upplever utan tvekan att kvaliteten på arbetet och slutresultatet blev högre på grund av besiktningen. Hade jag inte haft besiktning så tror jag att det hade dykt upp fel efter ett tag på mitt badrum. Nu vet jag att jag har ett både superfint och välbyggt badrum, berättar Åsa.

Att genomföra en besiktning i samband med badrumsrenoveringen är en stor säkerhet för dig som kund, och att ha en tredje part involverad i processen är en försäkring att allt genomförs korrekt och med hög kvalitet.

- Jag kommer aldrig renovera ett badrum utan besiktning och jag rekommenderar alla att ha det. Var nog det bästa valet jag gjorde i min renovering.

- Mina rekommendationer till andra som ska göra en badrumsrenovering är att jämföra hantverkare innan och ta in många offerter. När du sen har valt företag så berätta att du kommer involvera en besiktningsman och ställ kravet att slutbetalningen inte kommer ske förrän slutbesiktningen är godkänd. För mig gjorde det att jag kände att jag kunde gå in i renoveringen och känna mig trygg.

Preliminärboka en besiktning

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning