Besiktning

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring besiktning.

Besiktning

Vilka typer av besiktningar finns det?

Det finns olika typer av badrumsbesiktningar: VVS-besiktning, tätskiktsbesiktning, slutbesiktning, statusbesiktning m.fl. Du kan läsa om alla våra olika besiktningar under tjänster > Klicka här för att gå vidare till tjänster.

Hur lång tid tar en besiktning?

Besiktningen tar normalt ca 30-60 minuter. Under tiden utför besiktningsmannen helt ostört sitt arbete. Först efter att kontrollen är klar får parterna framföra egna synpunkter eller anmärkningar. Avslutningsvis går vi igenom kontrollen med samtliga närvarande. 

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har vanligtvis en ledtid på ca 7-10 dagar. Ibland har vi möjlighet att boka in en besiktning tidigare om vi har en avbokning eller liknande. Tänk på att en slutbesiktning ska bokas och meddelas parterna med god framförhållning, vanligtvis 14 dagar.

Vad ingår i en besiktning?

 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.
 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.
 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.
 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.
 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK.
 • 10% rabatt vid bokning av ny- eller ombesiktning.

Ska entreprenören vara med?

Både entreprenör och beställare bör vara med vid besiktningen. Både för att kunna framföra eventuella synpunkter samt framföra sin talan. Det är även bra av praktiska skäl att parterna närvarar då besiktningsmannen visar samtliga fel och brister vid genomgången.

Får jag ett protokoll?

Ja, alla våra besiktningar redovisas i tydliga och lättbegripliga besiktningsutlåtanden (protokoll) med fotodokumentation. Felbilagan (lista över fel) skickas samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande och besiktningsutlåtandet skickas inom 24 timmar efter erlagd betalning.

Vad kostar en badrumsbesiktning?

Priserna varierar beroende på typ av besiktning och ligger från 4.900 kronor. Vid bokning av en trestegbesiktning får du ett förmånligt rabatterat paketpris. Läs mer om kostnaden för våra besiktningar under Priser.

När gör man en VVS besiktning?

Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

Vem betalar för en besiktning?

Vid småhusentreprenader (ABS) är det reglerat men inte vid konsumententreprenader (Konsumenttjänstlagen/hantverkarformuläret). Vem som betalar beror på vad som är avtalat. Kostnadsdelningen för besiktning brukar vara följande:

 • VVS-besiktning: betalas av beställaren (av den part som påkallar besiktningen).
 • Tätskiktsbesiktning: betalas av beställaren (av den part som påkallar besiktningen).
 • Slutbesiktning: betalas av beställaren.
 • Om det förekommer fel i större utsträckning måste en ny besiktning (efterbesiktning) genomföras vilket entreprenören betalar för.
 • Efterbesiktning: betalas av entreprenören.

När gör man en tätskiktsbesiktning?

Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

När görs en slutbesiktning?

Hela entreprenaden ska vara färdigställd. Badrummet ska vara testat, säkert och redo att börja användas. Slutdokumentation som avtalats för entreprenaden ska vara upprättad och tillgänglig vid slutbesiktningen. I de fall där slutdokumentation av olika skäl ännu inte ska överlämnas till beställaren ska dokumentationen ändå redovisas vid besiktningstillfället för godkännande av entreprenaden. 

Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

Vad krävs för en godkänd slutbesiktning?

För en godkänd slutbesiktning krävs att entreprenaden är färdigställd, egenkontroller utförda samt dokumentation redovisad. Endast enstaka fel av enklare beskaffenhet får förekomma. Om dokumentation saknas, det föreligger allvarliga fel eller att det finns många fel av enklare beskaffenhet, kommer entreprenaden inte att godkännas. 

Vid ej godkänd slutbesiktning ska ny slutbesiktning ske, för vilken entreprenören ska erlägga ersättning (Konsumenttjänstlagens bestämmelser).

Vilka saker tittar ni på vid en besiktning?

Vi tittar på fler än 100 kontrollpunkter. Allt från golvlutning, golvbrunn, tätskiktsanslutningar, VVS- och elinstallationer, plattsättning, fogning, målning, ventilation, installationsschakt och mycket mer. Läs mer om vad som ingår i de olika besiktningarna.

Vad sker vid underkänd besiktning?

Vid en icke godkänd entreprenad där vi underkänner badrumsrenoveringen måste en ny besiktning göras när samtliga fel och brister är avhjälpta. Kostnaden för en ny besiktning ska betalas av entreprenören.

Vad kostar en ny besiktning (ombesiktning)?

Kostnaden för en ny besiktning, efterbesiktning eller ombesiktning är samma som ordinarie arvode. Läs mer om våra priser.

Vad är en godkänd och certifierad besiktningsman?

För att bli SBR-godkänd inom entreprenadbesiktning krävs medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen. Kraven för medlemskap är följande:

Plusmedlemskap i SBR., genomgått SBRs kurs för entreprenadbesiktning samt skrivit godkänd tentamen. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring, 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Ingenjörsexamen eller att man kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Certifieringen som besiktningsman för entreprenadbesiktning startade 1998 i samverkan mellan RISE och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för godkänd entreprenadbesiktningsman krävs erfarenhet av entreprenadbesiktningar motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren.

Har Badrumsbesiktningar godkända besiktningsmän?

Alla våra besiktningsmän är antingen av SBR godkända besiktningsmän eller av RISE Certifierade besiktningsmän. Vi har dessutom genomgått utbildning för besiktningsmän hos Byggkeramikrådet samt Säker Vatten och har mångårig erfarenhet inom våtrum, vvs och stambyten. 

Kan vem som helst besiktga badrum?

Många utger sig för att vara besiktningsmän eller arbetar med badrumsbesiktningar. Säkerställ att du anlitar en utomstående, opartisk och certifierad besiktningsman med dokumenterade kunskaper inom våtrum med giltig konsultansvarsförsäkring.

Hur jämför jag besiktningsmän och besiktningsföretag?

Precis som det finns bra och dåliga hantverkare så finns det kunniga och okunniga besiktningsmän. Säkerställ, precis som du gjorde när du anlitade någon för att bygga ditt badrum, att du anlitar ett kompetent och seriöst besiktningsföretag. 

Innan du anlitar en besiktningsman bör du säkerställa följande:

 • Hur länge har de funnits?
 • Vad har dem för utbildning /erfarenhet?
 • Är de certifierade?
 • Vad tittar på dem i ditt badrum, vilka kontrollpunkter?
 • Vad ingår i deras rapport och hur ser den ut?
 • Vilka försäkringar har dem?
 • Referenskunder & omdömen

Kan man få ROT/RUT-avdrag på besiktning?

Tyvärr är inte arvodet för besiktningstjänster berättigad till ROT- eller RUT-avdrag.

Vilken besiktning behöver jag?

Det beror på om du ska bygga ett nytt badrum eller om du har ett äldre badrum. Vi erbjuder dig förbesiktning av VVS samt tätskikt och slutbesiktning. Om du ska påbörja en badrumsrenovering rekommenderar vi en trestegsbesiktning där samtliga besiktningar ingår. Om du har ett badrum som är äldre kan du välja en statusbesiktning. Om du är orolig för fuktskador och vill göra en fuktmätning ska du välja statusbesiktning plus där det ingår fuktmätning samt termografering. Läsa mer om våra tjänster och vad som ingår i våra besiktningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss