Besiktning

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring besiktning.

Besiktning

Vilka typer av besiktningar finns det?

Det finns olika typer av badrumsbesiktningar, VVS-besiktning, tätskiktsbesiktning, slutbesiktning, statusbesiktning m.fl. Du kan läsa om alla våra olika besiktningar under tjänster > Klicka här för att gå vidare till tjänster

Hur lång tid tar en besiktning?

Besiktningen tar normalt ca 30- 60 minuter. Under tiden utför besiktningsmannen helt ostört sitt arbete. Först efter att kontrollen är klar får parterna framföra egna synpunkter eller anmärkningar. Avslutningsvis gås resultatet från kontrollen igenom med samtliga närvarande.

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har vanligtvis en ledtid på ca 7-10 dagar. Ibland har vi möjlighet att boka in en besiktning tidigare om vi har en avbokning eller liknande. Tänk på att en slutbesiktning ska bokas och meddelas parterna med god framförhållning vanligtvis 14 dagar.

Vad ingår i en besiktning?

  • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap
  • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg
  • Genomgång av besiktningsresultatet på plats
  • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande
  • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning
  • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet
  • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK
  • 10% rabatt vid bokning av ny- eller ombesiktning

Ska entreprenören vara med?

Både entreprenör och beställare bör vara med vid besiktningarna. Dels för att kunna framföra eventuella synpunkter samt framföra sin talan. Det är även bra av praktiska skäl att parterna närvarar då besiktningsmannen visar samtliga fel och brister vid genomgången.

Får jag ett protokoll?

Ja, alla våra besiktningar redovisas i tydliga och lättbegripliga besiktningsutlåtanden (protokoll) med fotodokumentation. Felbilagan (lista över fel) skickas samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande och besiktningsutlåtandet skickas inom 24 timmar efter erlagd betalning.

Vad kostar en badrumsbesiktning?

Priserna varierar beroende på vilken typ av besiktning men ligger från 4.900 kronor. Vid bokning av trestegbesiktning får man ett förmånligt rabatterat paketpris .
Samtliga priser framgår under priser.

När gör man en VVS besiktning?

Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

Vem betalar för en besiktning?

Vid småhusentreprenader (ABS) är det reglerat men inte vid konsumententreprenader (Konsumenttjänstlagen/hantverkarformuläret). Vem som betalar beror på vad som är avtalat. Kostnadsdelningen för besiktning brukar vara följande
VVS-besiktning = Betalas av beställaren (av den part som påkallar besiktningen)
Tätskiktsbesiktning = Betalas av beställaren (av den part som påkallar besiktningen)
Slutbesiktning = Betalas av beställaren
Efterbesiktning = Betalas av entreprenören 
Om det förekommer fel i större utsträckning måste en ny besiktning (efterbesiktning) genomföras vilket entreprenören betalar för.

När gör man en tätskiktsbesiktning?

Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

När görs en slutbesiktning?

Hela entreprenaden ska vara färdigställd. Badrummet ska vara testad, säker och redo att börja användas. Slutdokumentation som avtalats för entreprenaden ska vara upprättad och tillgänglig vid slutbesiktningen. I de fall där slutdokumentation av olika skäl ännu inte ska överlämnas till beställaren ska dokumentationen ändå redovisas vid besiktningstillfället för godkännande av entreprenaden. 
Läs mer om renoveringsprocessen och när de olika besiktningarna görs under en badrumsrenovering.

Vad krävs för en godkänd slutbesiktning?

För godkännande vid slutbesiktning krävs att entreprenaden är färdigställd, egenkontroller utförda samt dokumentation redovisad. Endast enstaka fel av enklare beskaffenhet får förekomma vid godkännande. Om dokumentation saknas, det föreligger allvarliga fel eller många fel av enklare beskaffenhet kommer entreprenaden inte att godkännas. 
Vid ej godkänd slutbesiktning ska ny slutbesiktning ske, för vilken entreprenören ska erlägga ersättning (Konsumenttjänstlagens bestämmelser).

Vilka saker tittar ni på vid en besiktning?

Vi tittar på fler än 100 kontrollpunkter. Allt från golvlutning, golvbrunn, tätskiktsanslutningar, VVS- och elinstallationer, plattsättning, fogning, målning, ventilation, installationsschakt och mycket mer. Läs mer om vad som ingår i de olika besiktningarna.

Vad sker vid underkänd besiktning?

Vid en icke godkänd entreprenad där vi underkänner badrumsrenoveringen måste en ny besiktning göras när samtliga fel och brister är avhjälpta. Kostnaden för en ny besiktning ska betalas av entreprenören.

Vad kostar en ny besiktning (ombesiktning)?

Kostnaden för en ny besiktning, efterbesiktning eller ombesiktning är samma som ordinarie arvode minus 10%. Läs mer om våra priser.

Vad är en godkänd och certifierad besiktningsman?

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning krävs medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen.

Kraven för att gå med i gruppen är följande:

Plusmedlemskap i SBRGenomgått SBRs kurs för entreprenadbesiktning samt skrivit godkänd tentamenIntyg på giltig konsultansvarsförsäkring 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Ingenjörsexamen eller att man kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Certifieringen som Besiktningsman för entreprenadbesiktning startade 1998 i samverkan mellan RISE och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för godkänd entreprenadbesiktningsman krävs erfarenhet av entreprenadbesiktningar motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren för att bli certifierad.

Har Badrumsbesiktningar godkända besiktningsmän?

Alla våra besiktningsmän är antingen av SBR godkända besiktningsmän eller av RISE Certifierade besiktningsmän. Vi har dessutom genomgått utbildning för besiktningsmän hos Byggkeramikrådet samt Säker Vatten och har goda kunskaper inom våtrum, vvs och stambyten. 

Kan vem som helst besikta badrum?

Många utger sig för att vara besiktningsmän eller arbetar med badrumsbesiktningar. Säkerställ att du anlitar ett utomstående, opartisk certifierad besiktningsman med dokumenterade kunskaper inom våtrum med giltig konsultansvarsförsäkring. Läs mer om godkänd och certifierade besiktningsmän.

Hur jämför jag besiktningsmän & besiktningsföretag?

Precis som det finns bra och dåliga hantverkare så finns det kunniga och okunniga besiktningsmän. Säkerställ, precis som du gjorde när du anlitade någon för att bygga ditt badrum, att du anlitar en kompetent och seriös besiktningsföretag. 

Innan du anlitar en besiktningsman bör du säkerställa följande:

- Hur länge har de funnits

- Vad har dem för utbildning / erfarenhet

- Vad tittar på dem i ditt badrum, vilka kontrollpunkter

- Vad ingår i deras rapport och hur ser den ut

- Vilka försäkringar har dem

- Referenskunder & omdömen

Kan man få ROT/RUT avdrag på besiktning?

Tyvärr är inte arvodet för besiktningstjänster berättigad till ROT- eller RUT-avdrag.

Vilken besiktning behöver jag?

Det beror på om du ska bygga ett nytt badrum eller om du har ett äldre badrum. Vi erbjuder dig förbesiktning av VVS samt tätskikt samt slutbesiktning. Om du ska påbörja en badrumsrenovering rekommenderar vi en trestegsbesiktning där samtliga besiktningar ingår. Om du har ett badrum som är äldre ska du välja en statusbesiktning. Om du är orolig för fuktskador och vill göra en fuktmätning ska du välja statusbesiktning plus där det ingår fuktmätning samt termografering. Du kan läsa mer om våra tjänster och vad som ingår.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss