Statusbesiktning Plus

Undersök skicket på ditt befintliga badrum

Är du orolig över ditt befintliga badrum eller misstänker du en fuktskada? Med en statusbesiktning får du en omfattande kontroll av skicket på ditt badrum. Vi identifierar eventuella fel, brister och riskområden. Du får rekommendationer på åtgärder, vägledning och möjlighet att ställa frågor till vår skickliga besiktningsman. Besiktningsutlåtandet kan du använda som underlag för reklamation, vid anmälan av försäkringsärende eller för att ta in offerter för renovering
7.900:-

Varför Statusbesiktning Plus?

Granskning av hela badrummet
Utreder fuktskada
En trygghet för dig som ägare.
Boka

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Detta ingår i Statusbesiktning Plus

När vi gör en Statusbesiktning Plus statusbesiktningen utreder vi om det föreligger någon fuktskada. Vi genomför även noggranna kontroller av bland annat golvlutning, golvbrunn och VVS- och el-installationer för att fastställa skicket på ditt befintliga badrum och att arbetena utförts i enlighet med gällande krav och branschregler. Här nedan förklarar vi mer djupgående vad som kontrolleras under vår Statusbesiktning Plus.

Fuktmätning och termografering

Med en fuktindikationsmätning och termografering (fotografering med värmekamera) kan skillnader i fuktbelastning i valda delar av byggnadskonstruktionen och temperaturskillnader i underlaget upptäckas. Denna mätdata kan tillsammans med övriga förhållanden som noteras vid besiktningen användas för att bedöma om det finns fuktskador.

Vi kontrollerar bland annat:

Fuktindikationsmätning
Termografering

Golvlutning

I badrum ska golvlutning utformas så att vatten inte leds mot angränsande utrymmen där det kan orsaka fuktskador. Utöver krav på golvlutning så finns det även regler kring hur mycket golvet ska luta. Golvlutningen, och att den är korrekt utförd, är dock något som ofta blir fel under en badrumsrenovering.

Vi kontrollerar bland annat:

Golvlutning på ytskikt
Svackor och buktighet
Höjdskillnad till golvbrunn
Bakfall inte förekommer

Golvbrunn

Majoriteten av alla fuktskador sker vid golvbrunnen. Skador i golvbrunn, eller brister i tätskiksanlutningen är vanligt förekommande fel som upptäcks vid en badrumsbesiktning.

Vi kontrollerar bland annat:

Korrekt installerad golvbrunn
Skador i golvbrunn
Tätskiktsanslutning och klämring
Vattenlås

VVS-installationer

I ditt badrum är det många delar som omfattas av VVS-installationer. WC, dusch, tvättställ, tvättmaskin och rör (både utanpåliggande och infällda) är några. Vi säkerställer att samtliga VVS-installationer i ditt badrum är korrekt utförda och att det inte finns brister eller fel som kan orsaka fuktskador.

Vi kontrollerar bland annat:

Rördragning
Installationsschakt och fördelare
Dusch, bad och WC
Tvättställ och blandare

El-installationer

Enligt Elsäkerhetsverket och elsäkerhetslagen måste samtliga elarbeten utföras av ett behörigt elföretag. Alla badrum innehåller el-installationer i olika omfattning och det är viktigt att säkerställa att allt är korrekt för att förhindra olyckor.

Vi kontrollerar bland annat:

Golvvärme
Jordfelsbrytare
Eluttag och kontakter
Övrig elutrustning

Detta ingår alltid i våra besiktningar

Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap
30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg
Genomgång av besiktningsresultatet på plats
Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande
Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning
15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet
Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK

Boka din besiktning

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Boka besiktning

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss