Dokumentation

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring dokumentation.

Dokumentation

Anmärker ni på saknad eller ej överlämnad slutdokumentation?

Dokumentation som avtalats för entreprenaden men ej redovisats eller överlämnats anmärker vi på som fel i besiktningsutlåtandet. Egenkontroller, intyg, dokument över kvalitetsåtgärder och övriga handlingar ligger som grund för en del av besiktningen.

För godkännande krävs att entreprenaden är färdigställd, egenkontroller utförda samt dokumentation redovisad. Endast enstaka fel av enklare beskaffenhet får förekomma vid godkännande. Om dokumentation saknas, det föreligger allvarliga fel eller många fel av enklare beskaffenhet kommer entreprenaden inte att godkännas.

Måste byggföretaget överlämna dokumentation?

Dokumentation över elinstallationer måste överlämnas enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter Svensk standard SS 436 40 00. Övrig dokumentation beror på vad som avtalats. Om du anlitat ett behörigt våtrumsföretag (BKR/GVK) och/eller ett auktoriserat Säker Vatten företag har en skyldighet att överlämna dokumentation och intyg till dig som beställare.

Jag har nyligen byggt om mitt badrum men inte fått några dokument eller intyg?

Du som beställare ska efter avslutat arbete, när badrumsrenoveringen är färdigställd, få intyg samt slutdokumentation på det utförda arbetet. Beroende på vad som avtalats ska entreprenören överlämna följande dokumentation:

  • Kvalitetsdokument BBV Bilaga A.
  • Monteringsanvisning tätskikt.
  • Säker Vatten intyg.
  • Överenskommelse om avrådan/avvikelser (om dessa finns).
  • Dokumentation golvvärme.
  • Dokumentation elinstallationer.
  • Dokumentation för drift och skötsel.

Ovannämnda handlingar är ett värdebevis som kan användas vid till exempel försäljning och vid kontakt med försäkringsbolag.

Vilken dokumentation ska entreprenören överlämna?

Allt beror på vad som är avtalat för entreprenaden (badrumsrenoveringen). Som slutdokumentation vid badrumsrenovering krävs oftast följande:

Kvalitetsdokument BBV Bilaga A som är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet.

Monteringsanvisning för tätskikt som visar vilket tätskitkssystem som använts och hur det har monterats.

Säker Vatten intyg där det framgår vad för VVS-installationer som utförts, av vem och om det finns avvikelser från branschreglerna. Endast auktoriserade företag ansluta till Säker Vatten kan utfärda ett intyg.

Överenskommelse om avrådan/avvikelser om delar av installationerna inte uppfyller gällande branschregler för Säker Vatten-installation ska dessa avtalas innan arbetet utförs.

Dokumentation över golvvärmeinstallationer. Mätningar innan, under och efter läggning, förläggningsskiss och grunddata samt vilken elektriker som har installerat golvvärmen.

Dokumentation över elinstallationer. Det är krav på att behöriga elföretag överlämnar egenkontroller och dokumentation över utförda elinstallationer. Det bör framgå tydligt vem som utfört installationerna samt uppgifter till företaget.

Övriga dokument. Det finns inget krav att dessa ska överlämnas, men drift och skötselanvisningar, produktblad och manualer på utrustning samt installationer, prov- och täthetsprotokoll, egenkontroller, fotodokumentation samt garantihandlingar är bra att få. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss