Dokumentation

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring dokumentation.

Dokumentation

Anmärker ni på saknad eller ej överlämnad slutdokumentation?

Dokumentation som avtalats för entreprenaden men ej redovisats eller överlämnats anmärker vi på som fel i besiktningsutlåtandet. Egenkontroller, intyg, dokument över kvalitetsåtgärder och övriga handlingar ligger som grund för en del av besiktningen.

För godkännande krävs att entreprenaden är färdigställd, egenkontroller utförda samt dokumentation redovisad. Endast enstaka fel av enklare beskaffenhet får förekomma vid godkännande. Om dokumentation saknas, det föreligger allvarliga fel eller många fel av enklare beskaffenhet kommer entreprenaden inte att godkännas.

Måste byggföretaget överlämna dokumentation?

Dokumentation över elinstallationer måste överlämnas enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter Svensk standard SS 436 40 00. Övriga dokumentation beror på vad som avtalats. Om du anlitat ett behörigt våtrumsföretag (BKR / GVK) och/eller ett auktoriserat Säker Vatten intyg har företaget en skyldighet att överlämna dokumentation och intyg till dig som beställare.

Jag har nyligen byggt om mitt badrum men inte fått några dokument eller intyg?

Du som beställare ska efter avslutat arbete, när badrumsrenoveringen är färdigställd få intyg samt slutdokumentation på det utförda arbetet. Beroende på vad som avtalats ska entreprenören överlämna följande dokumentation:

  • Kvalitetsdokument BBV Bilaga A
  • Monteringsanvisning tätskikt
  • Säker Vatten intyg
  • Överenskommelse om avrådan/avvikelser (om dessa finns)
  • Dokumentation golvvärme
  • Dokumentation elinstallationer
  • Drift & skötsel

Ovannämnda handlingar är ett värdebevis som kan användas vid till exempel försäljning och vid kontakt med försäkringsbolag.

Vilken dokumentation ska entreprenören överlämna?

Allt beror på vad som är avtalad för entreprenaden (badrumsrenoveringen)
Som slutdokumentation vid badrumsrenovering krävs oftast följande:

Kvalitetsdokument BBV Bilaga A, som är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet

Monteringsanvisning för tätskikt, som visar vilket tätskitkssystem som använts och hur den har monterats.

Säker Vatten intyg, där det framgår vad för VVS installationer som utförts, av vem och om det finns avvikelser från branschreglerna. Endast auktoriserade företag ansluta till Säker Vatten kan utfärda ett intyg.

Överenskommelse om avrådan/avvikelser Om delar av installationerna inte uppfyller gällande branschregler för Säker vatten installation ska dessa avtalas innan arbetet utförs.

Dokumentation över golvvärmeinstallationerMätningar innan, under och efter läggnnig, förläggningsskiss samt grunddata samt vilken elektriker som installerat golvvärmen.

Dokumentation över elinstallationerEtt krav att behörigt elföretag överlämnar egenkontroller och dokumentation över utförda elinstallationer. Det bör framgå tydligt vem som utfört installationerna samt uppgifter till företaget.

Övriga dokument Inget krav att dessa ska överlämnas men drift och skötselanvisningar, produktblad och manualer på utrustning samt installationer, prov- och täthetsprotokoll, egenkontroller, fotodokumentation samt garantihandlingar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss