Badrumsrenovering

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring badrumsrenovering.

Badrumsrenovering

Vilken dokumentation ska entreprenören överlämna?

Allt beror på vad som är avtalad för entreprenaden (badrumsrenoveringen). Som slutdokumentation vid badrumsrenovering krävs oftast följande:

Kvalitetsdokument BBV Bilaga A, som är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet

Monteringsanvisning för tätskikt, som visar vilket tätskitkssystem som använts och hur den har monterats.

Säker Vatten intyg, där det framgår vad för VVS installationer som utförts, av vem och om det finns avvikelser från branschreglerna. Endast auktoriserade företag ansluta till Säker Vatten kan utfärda ett intyg.

Överenskommelse om avrådan/avvikelser Om delar av installationerna inte uppfyller gällande branschregler för Säker vatten installation ska dessa avtalas innan arbetet utförs.

Dokumentation över golvvärmeinstallationerMätningar innan, under och efter läggnnig, förläggningsskiss samt grunddata samt vilken elektriker som installerat golvvärmen.

Dokumentation över elinstallationerEtt krav att behörigt elföretag överlämnar egenkontroller och dokumentation över utförda elinstallationer. Det bör framgå tydligt vem som utfört installationerna samt uppgifter till företaget.

Övriga dokument Inget krav att dessa ska överlämnas men drift och skötselanvisningar, produktblad och manualer på utrustning samt installationer, prov- och täthetsprotokoll, egenkontroller, fotodokumentation samt garantihandlingar.

Om du inte är nöjd med badrumsrenoveringen

Som konsument har du enligt konsumenttjänstlagen rätt till en felfri tjänst samt att badrumsrenoveringen utförs fackmässigt. I första hand ska du framföra dina synpunkter och klagomål till byggföretaget. Om du inte får gehör har du möjlighet att anlita en besiktningsman och genomföra en besiktning för att få ett besiktningsutlåtande om vilka fel och förhållanden som föreligger. Med det underlaget har du möjlighet att göra en formell reklamation.

Vad är konsekvensen av ett felbyggt badrum?

Konsekvenserna av ett utfört arbete som inte uppfyller branschbestämmelserna för våtrum (BBV) eller branschbestämmelser för VVS-installationer (Säker Vatten) kan förutom den ökade risken för skador även innebära utebliven ersättning vid en försäkringsreglerad skada eller reducerat värde vid försäljning av bostaden.

Idag är det ett krav hos de flesta stora välkända försäkringsbolag att arbeten i våtrum ska vara utförda i enlighet med gällande byggnormer och uppfylla gällande branschregler vid tidpunkten för uppförandet.

Kan jag bygga badrummet själv?

Det är tillåtet att bygga om badrummet själv. Både tätskikt, plattsättning samt VVS arbeten får utföras av dig själv. Endast elinstallationer måste utföras av behörig elektriker/elföretag. Viktigt att tänka på att samtliga välkända försäkringsbolag kräver att arbeten i våtrum ska utföras enligt gällande branschregler.

Hur länger håller ett badrum?

Begreppet ”beräknad teknisk livslängd” är något refererar till byggnadsdelars beräknade livslängd. Underhållsåtgärder bör planeras till utgången av den tekniska livslängden i syfte att förebygga skador. För våtrum är det bland annat tätskiktets livslängd som styr underhållsbehovet. För våtrum med plastmatta som tätskikt anges den tekniska livslängden till 20 år, tätskikt under keramik 20 år (före 2010), tätskikt av typ tunn dispertion (vätskebaserat) 15 år. För tapp- och spillvattenledningar anges 50 år.

Går det att bygga ett badrum på 10 dagar?

Idag finns det bra produkter med korta härdningstider (torktider) vilket möjliggör att processen för en badrumsrenovering blir kortare. Vår rekommendation är att inte fokusera på hur snabbt ett badrum byggs utan att den byggs rätt enligt gällande branschregler.

Hur långt tid tar en badrumsrenovering?

Korta svaret är mellan 15 - 25 dagar men det beror på.
För att inte utveckla resonemanget allt för långt refererar vi till det där normala badrummet med normal omfattning på renovering vilket bör ta omkring tre till fem veckor att färdigställa. Det är alltid bra att avtala om en tidsgräns för renoveringen som är kopplad till ett förseningsvite. Detta för att renoveringen inte ska dra ut på tiden i onödan.

Vad är ett skäligt pris för att bygga ett nytt badrum?

Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar. För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera byggföretag och entreprenörer innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Hur mycket kostar en badrumsrenovering?

Det beror naturligtvis på en mängd faktorer, så som storlek, omfattning och inte minst var i landet jobbet ska göras. För att ändå svara någonting säger vi att ett riktpris för ett normalstort (3-5 kvm) badrum med normal omfattning i Stockholm med omnejd bör kosta mellan 150-200 tkr brutto (exkl ROT) exklusive inredning och sakvaror, om den utförs av VVS- & våtrumsbehörig entreprenör.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss