Företag och fastighetsägare

Badrumsbesiktningar - er besiktningspartner vid våtrums- och stambytesenterprenader

Badrums- och stambytesenterprenader, fuktskador och andra våtrumsrelaterade ärenden kan bli mycket kostsamma. De kan även kräva mycket tid och energi för att planeras och genomföras korrekt och effektivt. Vi erbjuder företag och fastighetsägare skräddarsydda lösningar såsom ramavtal, stöd och rådgivning samt skade-, entreprenad- och stambytesbesiktningar.

Varför Badrumsbesiktningar?

Spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyten
Stöd och råd vid våtrums- och stambytesenterprenader.
Ramavtal anpassade utifrån era behov
Kontakta oss

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Tjänster för företag och fastighetsägare

Vi bistår företag och fastighetsägare med stöd och besiktningar under våtrums- och stambytesentreprenader. Vi erbjuder även skadebesiktningar och noggranna kontroller för att säkerställa att arbetena utförs i enlighet med gällande krav och branschregler. Här nedan berättar vi mer om de tjänster vi erbjuder företag och fastighetsägare.

Ramavtal

Med ett ramavtal får ni stöd och hjälp i det förebyggande arbetet mot skador och oönskade kostnader. Målsättningen är att minska tidsåtgång för er i samband med vissa renoveringsarbeten samt att underlätta för er att upphandla entreprenadtjänster och kvalitetssäkra dessa arbeten genom en entreprenadbesiktning.

Vi erbjuder bland annat:

Mallar för anmälningsförfarande
Support via telefon
20% rabatt på ordinarie priser för besiktningar och övriga tjänster

Inventering

Det är inte ovanligt att en fastighetsägare drabbas av fuktskador som följd av brister i våtrummen. För att förebygga fuktskador erbjuder vi en inventering av delar eller hela beståndets våtrum vilket kan användas som underlag för vidare åtgärder. Syftet med inventeringen är att ge en lägesbild över badrummens status samt att fungera som underlag för planering av underhållsåtgärder.

Vi erbjuder bland annat:

Lägesbild över samtliga våtrum
Reparation- och åtgärdslista
Nödvändiga underhållsåtgärder

Våtrumsbesiktning

Det renoveras och byggs en del våtrum. Vi hjälper företag och fastighetsägare med förbesiktningar och noga kontroller genom hela renoveringsprocessen. Vi utför besiktningar under de kritiska momenten. Syftet med besiktningen är att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella fel och brister, vilket annars kan påverka projektet negativt i hänseende till både tid och ekonomi, men även en kvalitetssäkring där ni försäkrar er om att entreprenaderna är korrekt utförda i enlighet med det som är avtalat.

Vi erbjuder bland annat:

Fortlöpnade besiktningar
För- och slutbesiktningar enligt AB/ABT
Kvalitetssäkring av våtrumsentreprenader

Stambyten och relining

Vi bistår fastighetsägare med stöd vid stambytes- och reliningsentreprenader. Vi är utbildade hos och medlemmar i BRiF (Branschföreningen för Relining i Fastigheter). Beroende på vilken typ av entreprenad som beställs och dess omfattning så erbjuder vi även noggranna kontroller för att säkerställa att entreprenaden inte innehåller fel eller brister.

Vi erbjuder bland annat:

Stöd vid upphandling av entreprenörer
Granskning av entreprenadsavtal
Besiktning av stambytes- och reliningsarbeten

Fuktmätning & skadebesiktning

Fuktskador är vanligt förekommande i fastigheter. Vi hjälper er med skadebesiktning och fuktmätningar för att konstatera orsaken till skadan, dess omfattning och spridning samt tillhandahåller åtgärdsförslag. Vi kan även hjälpa er med kontakten med försäkringsbolag, saneringsföretag och övriga inblandade parter.

Vi erbjuder bland annat:

Skadebesiktning
Fuktindikationsmätning
Termografering

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss