Bostadsrättsförening

Badrumsbesikningar - er besiktningspartner vid våtrums- och stambytesenterprenader

Badrums- och stambytesenterprenader, fuktskador och andra våtrumsrelaterade ärenden kan bli mycket kostsamma för en bostadsrättsförening. Det kräver även mycket tid och energi från styrelse och medlemmar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar såsom ramavtal, stöd och rådgivning och skade-, entreprenad- och stambytesbesiktningar.

Varför Badrumsbesiktningar?

Spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyten
Stöd och råd vid våtrums- och stambytesenterprenader.
Ramavtal anpassade utifrån era behov
Kontakta oss

Ledande inom badrumsbesiktning

På Badrumsbesiktningar hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra badrumsrenoveringar och våtrumsentreprenader. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt badrum eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt. Lär känna oss ›

Certifierad partner

Vi är certifierade specialister med hög kompetens inom våtrum, stambyte och VVS.

Fasta priser

Ingen löpande debitering, dolda avgifter, utkörningsavgifter eller andra överraskningar.

Hög service

Alltid personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Nöjda kunder

Över 1 000 utförda uppdrag och 4,8 av 5 i snittbetyg på Google, Reco och Eniro.

Besiktningsgaranti

Vi säkerställer kvaliteten på ditt badrum och att allt utförs korrekt. Inga detaljer förbises.

Noggranna kontroller

Våra besiktningar omfattar fler än 100 kontrollpunkter av ditt badrum.

Besiktningsprotokoll

Alla våra besiktningar redovisas i tydliga protokoll med fotodokumentation.

Försäkringar

Våra besiktningsmän har konsultansvarsförsäkring enligt ABK upp till 5 MSEK.

Tjänster för bostadsrättsföreningar

Vi bistår bostadsrättsföreningar med stöd och besiktningar under våtrums- och stambytesentreprenader. Vi erbjuder även skadebesiktningar och noggranna kontroller för att säkerställa att arbetena utförs i enlighet med gällande krav och branschregler. Här nedan berättar vi mer om de tjänster vi erbjuder bostadsrättsföreningar.

Ramavtal

Med ett ramavtal får styrelsen stöd och hjälp i det förebyggande arbetet mot skador och oönskade kostnader för föreningen. Målsättningen är att minska tidsåtgång för styrelsen i samband med renoveringsarbeten, underlätta för medlemmarna att upphandla entreprenadtjänster och att kvalitetssäkra dessa genom en entreprenadbesiktning.

Vi erbjuder bland annat:

Mallar för anmälningsförfarande
Stöd och råd kring föreningens formkrav
Teknisk support via telefon

Inventering

Det är inte ovanligt att en bostadsrättsförening drabbas av fuktskador som följd av brister i våtrummen. För att förebygga fuktskador erbjuder vi en inventering av delar eller hela beståndets våtrum som underlag för vidare åtgärder. Syftet med inventeringen är dels att ge föreningen en lägesbild över badrummens status och dels att fungera som underlag för planering av underhållsåtgärder för såväl föreningens som medlemmarnas räkning.

Vi erbjuder bland annat:

Lägesbild över samtliga våtrum
Reparation- och åtgärdslista
Nödvändiga underhållsåtgärder

Under en renovering

Det renoveras en hel del i bostadsrättsföreningar. Vi hjälper styrelsen med kvalitetssäkring genom förbesiktningar och noga kontroller genom hela renoveringsprocessen. Vi utför besiktningar under de kritiska momenten och efter varje uppdrag överlämnar vi ett skriftligt besiktningsutlåtande tillsammans med övrig dokumentation. Det ger er som förening en samlad dokumentation över ingrepp och renoveringar i fastigheten över tid.

Vi erbjuder bland annat:

Granskning av tilltänka entreprenörer
Granskning av planerat arbete
Besiktningar under pågående entreprenader

Stambyten och relining

Vi bistår bostadsrättsföreningar med stöd vid stambytes- och reliningsentreprenader. Vi är utbildade hos och medlemmar i BRiF (Branschföreningen för Relining i Fastigheter). Beroende på vilken typ av entreprenad som beställs och dess omfattning så erbjuder vi även noggranna kontroller för att säkerställa att entreprenaden inte innehåller fel eller brister.

Vi erbjuder bland annat:

Stöd vid upphandling av entreprenörer
Granskning av entreprenadsavtal
Besiktning av stambytes- och reliningsarbeten

Fuktmätning & skadebesiktning

Fuktskador är vanligt förekommande i bostadsrättsföreningar. Vi hjälper er med skadebesiktning och fuktmätningar för att konstatera orsaken till skadan, dess omfattning och spridning samt tillhandahåller åtgärdsförslag. Vi kan även hjälpa er med kontakten med försäkringsbolag, saneringsföretag och övriga inblandade parter.

Vi erbjuder bland annat:

Skadebesiktning
Fuktindikationsmätning
Termografering

Möt några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss