Felaktig golvbrunn blev dyr historia

Av Badrumsbesiktningar | 2020-03-25
Lästid: 5 min

På Badrumsbesiktningar är vi ledande inom besiktning av våtrum, VVS och stambyten och vi anlitas kontinuerligt som sakkunniga i rättsliga tvister. En halv miljon kronor och närmare två år av rättsliga processer blev följden av en felaktig badrumsrenovering när en lägenhet i Stockholm såldes. Det hade kunnat undvikas om den tidigare ägaren investerat i en besiktning under renoveringen. 

I mars år 2017 köptes en lägenhet i Vasastan i Stockholm för drygt sju miljoner kronor. De nya ägarna hade vid köpet av lägenheten fått information om att badrummet renoverades för cirka sex till sju år sedan men hade inte erhållit någon dokumentation för våtrummet eller badrumsrenoveringen.

Så snart som ett par dagar efter tillträdet noterade ägarna att det bubblade vid golvbrunnen när de använde duschen. Vid närmare undersökning konstaterades även ett ihåligt ljud från golvet kring golvbrunnen.

Felaktig_golvbrunn_1

Besiktningen visade att hela badrummet behövde byggas om

För att vidare undersöka problemet och för att utreda skadans omfattning anlitades Badrumsbesiktningar för att genomföra en statusbesiktning på badrummet. Vanligtvis görs inga förstörande ingrepp under våra besiktningar - vi kan upptäcka fel och brister genom att enbart undersöka badrummet okulärt. I det här fallet ville dock de nya ägarna att vi skulle genomföra ett förstörande ingrepp för att säkerställa att alla brister och riskfaktorer upptäcktes.

Idag krävs det att en badrumsrenovering genomförs i enlighet med de gällande branschreglerna som upprättats av branschorganisationerna Byggkeramikrådet och Säker Vatten. Annars är risken stor att man inte är berättigad ersättning av försäkringsbolaget i samband med en skada. Resultatet av besiktningen i den här lägenheten visade att arbetet inte var fackmässigt utfört. Badrummet hade så allvarliga brister i konstruktionen och i utförandet att det fanns stor risk för fukt- och vattenskador. Ägarna var inställda på att badrummet behövde renoveras och det var nu ett faktum för att undvika allvarliga konsekvenser av den bristfälliga renoveringen. 

De fel och brister som upptäcktes under var följande

  • Golvbrunnsmanschetten var felaktigt skuren.
  • Klämringen var inte fixerad i sätet.
  • Golvunderlaget (golvspackel) var inte korrekt utfört mot golvbrunnsflänsen.
  • Golvbrunnen var försänkt.
  • Membranduk saknades på golvet.

 

Foto 2017-07-11 09 49 22

2 år av rättsliga processer

Ägarna beslutade sig för att stämma säljaren och krävde ersättning för badrumsrenoveringen. I målet anlitades flera besiktningsföretag som sakkunniga, inklusive en representant från Badrumsbesiktningar. På Badrumsbesiktningar är vi specialiserade inom våtrum, VVS och stambyte och alla våra besiktningsmän är särskilt utbildade och har lång erfarenhet av badrumsrenoveringar. I rätten gjordes bedömningen att “fästa större tilltro” till våra uttalanden framför andra sakkunniga.

”Rätten har således funnit skäl att fästa större tilltro till det Badrumsbesiktningar uppgett än vad övriga sakkunniga uppgett.”

Under rättegången fastslogs det att bristerna i golvbrunnsinstallationen var så allvarliga att badrummet behövde byggas om helt för att undvika framtida fuktskador. Tingsrätten beslutade dock att ägarna inte uppfyllt sin undersökningsplikt vid köpet av lägenheter och därför skulle ersätta säljarens rättegångskostnader om drygt 280.000 kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt och ärendet togs upp för avgörande under hösten år 2019. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten inte att det förelåg en utökad undersökningsplikt. Hovrätten följde Badrumsbesiktningars bedömning och fastslog att den felaktigt installerade golvbrunnen inte hade varit upptäckbar för en normalkunnig köpare. Inte heller kunde det enligt hovrätten krävas att en lekman med blotta ögat ska kunna se de fel och brister som vi med vår expertis kunde upptäcka.

Därmed fick paret rätt i Hovrätten och säljaren dömdes att betala 386.000 kronor för rättegångskostnader samt att ersätta ägarna med 112.000 kronor i prisavdrag för badrumsrenoveringen.

Att anlita rätt besiktningsföretag kan vara avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum. Ta del av våra 10 punkter att överväga för att anlita det bästa besiktningsföretaget.

Foto 2017-07-11 09 49 46

En badrumsbesiktning är alltid en investering

En felaktigt installerad golvbrunn kostade i slutändan närmare 500.000 kronor. Kostnaden för en besiktning är cirka 1% av den totalsumman. Hade ett våtrumsspecialisterat besiktningsföretag anlitats redan under badrumsrenoveringen så hade det sparat både köpare och säljare såväl tid och pengar. På Badrumsbesiktningar har vi hjälpt hundratals kunder att säkerställa skicket på deras badrum och vi anlitas frekvent som sakkunniga i våtrumsrelaterade tvister. Så oavsett om du misstänker en fuktskada, behöver en expert som kvalitetssäkrar genom hela badrumsrenoveringen eller vill kontrollera skicket på ett befintligt badrum så kan du vara säker på att vi kan hjälpa dig.

Hör några av våra kunder berätta erfarenheter de har från sina badrumsrenoveringar och samarbetet med Badrumsbesiktningar.

Preliminärboka en besiktning