Anlita rätt besiktningsföretag: 10 punkter att överväga

Av Badrumsbesiktningar | 2020-01-28
Lästid: 9 min

Bygga nytt, renovera eller kontrollera status på ditt befintliga badrum? Oavsett vad du ska göra så är att anlita ett besiktningsföretag en investering. Men gör ordentlig research, jämför och välj ditt besiktningsföretag med omsorg. Att välja rätt besiktningsföretag är avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum.

Precis som det finns bra och dåliga hantverkare så finns det duktiga och mindre duktiga besiktningsmän. En dålig hantverkare går att syna genom dennes arbete. Att syna en besiktningsman är dock lite svårare. Dennes uppdrag är att konstatera eventuella fel och brister för att du som kund ska kunna känna dig säker på att ditt badrum är kvalitetssäkrat och redo att användas. 

Läs om hur snett det kan gå när ett icke-specialiserat besiktningsföretag får uppdraget att slutbesiktiga ett badrum.

Badrumsbesiktningar är ett oberoende besiktningsföretag med spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyte. Med många års erfarenhet bakom oss har vi ett gott rykte och en stark renommé i branschen. Så oavsett om du misstänker en fuktskada, behöver en expert som kvalitetssäkrar genom hela badrumsrenoveringen eller ska slutbesiktiga ditt nya badrum så kan vi hjälpa dig.

Vi är ledande inom badrumsbesiktning och är inte rädda för att jämföras. För vi tycker att det är viktigt att göra ordentlig research, jämföra och välja besiktningsföretag med omsorg. Därför uppmanar vi dig att göra just det när du ska genomföra en badrumsbesiktning. Till din hjälp har vi satt ihop ett antal punkter du bör överväga inför att anlita ett besiktningsföretag.

Certifikat och behörigheter

Anlita en certifierad eller godkänd besiktningsman. Att besiktningsmännen exempelvis har en byggingenjörsexamen eller likvärdig bakgrund är en kvalitetsstämpel på att de besitter de kunskaper som krävs för att utföra arbetet.

På Badrumsbesiktningar arbetar vi för att säkerställa att allt sköts korrekt under din badrumsrenovering och för att ge dig full kontroll. Därför är alla våra besiktningsmän certifierade och godkända av RISE (Research Institutes of Sweden) eller SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Vi är även medlemmar i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktning, Sveriges Handelskamrar och Entreprenadrådet.

Specialistkompetens inom våtrum och VVS

Badrumsrenovering omfattar många discipliner och regelverk att förhålla sig till och idag krävs det även att våtrumsentreprenaden uppfyller gällande branschregler. Annars finns det risk för utebliven ersättning vid försäkringsskada eller värdeminskning vid försäljning. Därför menar vi att bland det viktigaste du bör göra är att säkerställa att ditt besiktningsföretag är specialiserat på våtrum.

För att säkerställa att våra besiktningsmäns kunskaper är tillräckliga och att inga detaljer förbises under våra besiktningar har vi genomgått fördjupade utbildningar hos branschorganisationerna Byggkeramikrådet, Säker Vatten och BRiF (Branschföreningen för Relining i Fastigheter).

Erfarenhet och expertis

Man brukar säga att det krävs 10.000 timmar träning för att bli riktigt duktig på det man gör och många utger sig för att vara experter men undersök frågan själv. Anlita ett besiktningsföretag med lång erfarenhet av att besiktiga badrum och badrumsrenoveringar. Kontrollera även att de har varit verksamma i några år.

Badrumsbesiktningar har varit verksamma sedan år 2015 och sedan dess har vi besiktigat över tusen enskilda badrumsrenoveringar.

Försäkringar

En besiktningsman bör inneha en giltig konsultansvarsförsäkring som täcker skador som orsakats av felaktig bedömning som hen ansvarar för. Säkerställ att besiktningsföretaget har en sådan försäkring tecknad och att den gäller ansvar vid besiktningar.

Alla våra besiktningsmän har gällande konsultansvarsförsäkringar enligt ABK via SBR på upp till 120 prisbasbelopp motsvarande cirka fem miljoner SEK.

Prissättning

En del besiktningsföretag använder löpande debitering av arvodet. Utöver arvodet brukar det vanligtvis även tillkomma milersättning, framkörningsavgifter, tilläggsdebiteringar och andra extra kostnader. Säkerställ att du på förhand vet vad din besiktning kommer kosta så att det inte blir en överraskning.

På Badrumsbesiktningar erbjuder vi alltid fasta priser. Det pris vi kommunicerar till dig, som även finns på vår hemsida, är priset vi faktiskt debiterar för våra besiktningar. Våra priser till dig som konsument är inklusive moms, framkörning, utrustning m.m. Ta del av våra jämförelsetabeller för att avgöra vilken besiktning som passar dig bäst.

Omdömen

Alla företag skryter om hur duktiga de är men sanningen kommer oftast från kunderna. Ett företags omdömen kan vara en god fingervisning om hur duktiga och seriösa de faktiskt är. På nätet finns en uppsjö av hemsidor med omdömen som du kan ta del av för att skapa dig en uppfattning om besiktningsföretagen.

På Badrumsbesiktningar är vi stolta över våra goda omdömen. På Reco, Eniro och Google har vi över 100 omdömen och 4,8 av 5 i snittbetyg.

Vad kontrolleras?

Kontrollera vad som undersöks under besiktningen och vilka kontrollpunkter som ingår. Många besiktningar varar i 10-15 minuter och omfattar enbart enklare kontroller. Många besiktningsmän har ofta inte heller med sig någon annan utrustning än ett anteckningsblock och en tumstock.

Våra besiktningar är 30-60 minuter långa och omfattar fler än 100 kontrollpunkter. Besiktningarna utförs med precisionsverktyg och våra besiktningsmän har alltid med sig ordentligt med utrustning för att säkerställa att inga detaljer förbises.

Genomgång av besiktningen

Som kund kan det vara skönt att förstå vilka fel som förekommer i ditt badrum och vad dessa faktiskt innebär. Säkerställ att besiktningsmannen avsätter tid för att gå igenom resultatet av besiktningen med dig och noga förklarar vilka fel och brister som eventuellt förekommer.

Alla våra besiktningar avslutas med en genomgång där vi tillsammans går igenom resultatet från besiktningen. Vi meddelar också om entreprenaden är godkänd eller ej och besvarar dina frågor.

Besiktningsprotokoll

En besiktning ska alltid redovisas i ett besiktningsprotokoll. Besiktningsprotokollet är oerhört viktigt, dels för att du ska få en sammanställning av vilka fel och brister som konstaterats och dels som underlag för entreprenören att åtgärda felen. Fråga också hur lång tid det tar innan besiktningsprotokollet levereras. Det är inte ovanligt att protokoll inte levereras förrän närmare ett par veckor efter genomförd besiktning.

Våra besiktningar redovisas i tydliga och lättbegripliga besiktningsprotokoll med fotodokumentation som påvisar vilka fel och brister som konstaterats. Vi har fokuserat på att våra utlåtanden ska vara användarvänliga och utformade så att även de med begränsade kunskaper om våtrum enkelt ska förstå protokollet. Dessutom levereras våra besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning vilket skapar förutsättningar för omedelbart avhjälpande.

Hög service

Vid många uppdrag är det väldigt viktigt med snabb återkoppling och att en besiktningsman är tillgänglig. Det kan exempelvis handla om fuktskador eller andra fel och skador som behöver omedelbart avhjälpande. Ofta dyker det också upp en hel del frågor som behöver besvaras. Bra service är därför A och O vid ett besiktningsuppdrag.

Vår målsättning är att alltid erbjuda hög service med en personlig kontakt, en rak och tydlig dialog och snabb återkoppling.

Sammanfattning

Bygga nytt, renovera eller kontrollera status på ditt befintliga badrum? Oavsett vad du ska göra så är det en investering att anlita ett besiktningsföretag och att välja rätt besiktningsföretag är avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum.

Badrumsbesiktningar är ledande inom badrumsbesiktning och vi är inte rädda för att jämföras. För vi tycker att det är viktigt att göra ordentlig research, jämföra och välja besiktningsföretag med omsorg. Därför uppmanar vi dig att göra just det när du ska genomföra en badrumsbesiktning. Till din hjälp har vi satt ihop ett antal punkter du bör överväga inför att anlita ett besiktningsföretag.

  • Certifikat och behörigheter
  • Specialistkompetens inom våtrum och VVS
  • Erfarenhet och expertis
  • Försäkringar
  • Prissättning
  • Omdömen
  • Vad kontrolleras?
  • Genomgång av besiktningen
  • Besiktningsprotokoll
  • Servicenivån

Preliminärboka en besiktning