Kvalitetsproblematiken - vi hittade över 50 fel i lyxrenoverat badrum

Av Badrumsbesiktningar | 2021-07-26
Lästid: 7 min

Att ha besiktningar bokade under badrumsrenoveringens gång kan vara avgörande för att uppnå ett felfritt och kvalitetssäkrat slutresultat. Badrumsbesiktningars grundare Sajad Mirkhalafi berättar om vardagen som besiktningsman och om de vanligaste felen som uppstår under en badrumsrenovering.

Sajad Mirkhalafi är certifierad entreprenadbesiktningsman, har över 15 års erfarenhet av våtrumsentreprenader och är utbildad och listad hos branschorganisationer såsom RISE, SBR, Säker Vatten och Byggkeramikrådet. Som ett svar på de stora kvalitetsproblem som finns inom våtrumsentreprenaden grundade han år 2015 Badrumsbesiktningar med målsättning att eliminera byggfel genom noggranna kontroller och genomtänkta arbetsprocesser.

Som besiktningsman är arbetsdagarna väldigt varierande då vi tar emot uppdrag från både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag såsom byggherrar, hotell och försäkringsbolag.

– Jag har alla möjliga sorters uppdragsgivare. Ena dagen kan det vara besiktning av ett nybyggt hotell med hundra badrum, nästa dag utreder jag en fuktskada för miljontals kronor åt försäkringsbolagen. Det kan också handla om lyxrenoveringar av badrum för 20 miljoner kronor i bostadsrätter innanför tullarna i Stockholm där man köpt exklusiva blandare från utlandet. Det är inte alltid som de uppfyller de svenska kraven, berättar Sajad.

– Jag [hanterar upptäckta fel och brister] genom att vara pragmatisk och försöker hitta en lösning för alla parter, säger han också och tillägger att han försöker vara pedagogisk, inte minst mot privatkunder och förklara felen och vilka konsekvenserna är.

210601 Sajad_F3A4904

 

Badrumsrenovering - en av de vanligaste tvisterna

Badrumsrenoveringar är en av de absolut vanligaste tvisterna både i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och i tingsrätten. Tvister mellan köpare och säljare av en bostad eller mellan beställare och entreprenör beror oftast på bristfälligt utförda badrumsrenoveringar. Dispyterna blir sedan värre på grund av en brist på dokument såsom avtal, ritningar och slutdokumentation. Detta skapar utrymme för missförstånd och när badrumsrenoveringen sedan inte blir som man tänkt sig så uppstår tvisterna.

När det kommer till rättsliga tvister gällande badrumsrenoveringar så hade de i många fall kunnat undvikas helt om båda parter tagit sitt individuella ansvar både innan och under samarbetet. Det finns två huvudsakliga sätt att se till att slutresultatet vid en badrumsrenovering blir korrekt och att tvister undviks.

1. Besiktningar genomförs under de mest kritiska delarna av badrumsrenoveringen

Genom att boka kontinuerliga besiktningar under renoveringens gång så kvalitetssäkrar du genom hela processen och ser till att eventuella fel och brister upptäcks och åtgärdas innan arbetet går vidare till nästa fas.

Läs om vår trestegsbesiktning som omfattar två delbesiktningar under renoveringens mest kritiska delar - tätskikt och VVS - och en slutbesiktning som säkerställer att allt utförts korrekt innan arbetet avslutas.

2. Parterna upprättar avtal innan renoveringen inleds och ser till att alla handlingar dokumenteras korrekt och överlämnas

Genom att upprätta ett avtal innan arbetet inleds kan onödiga missförstånd och påföljande tvister undvikas. När badrumsrenoveringen är klar ska beställaren även erhålla särskild slutdokumentation och kvalitetsintyg på det utförda arbetet.

Läs vårt blogginlägg “Badrumsrenovering: ditt och entreprenörens ansvar” för att lära dig vilket ansvar under badrumsrenoveringen som faller på dig som beställare och vilket ansvar som är entreprenörens.

Brister i golvbrunn och tätskikt är vanligast förekommande

De allra flesta fel som uppstår i samband med en badrumsrenovering beror på kunskapsbrist och att hantverkaren eller entreprenören inte läser och följer monteringsanvisningarna. De vanligaste felen som upptäcks i badrummen är installationer relaterade till golvbrunnen. Det kan vara brister i golvbrunnen i sig men även i hur den är fixerad och ansluten. Brister under tätskiktsarbetet är också vanligt förekommande. Dessa fel kan bara identifieras innan ytskiktet monteras utan att man behöver göra förstörande ingrepp och undersökningar. Därför är det extra viktigt att en kvalitetssäkring av tätskiktet görs innan arbetet renoveringen fortsätter.

– Vi ser även en del ”sminkning” där man bara fräschat upp badrummet på ytan genom att ha monterat kakel på kakel och marknadsfört det som nyrenoverat. Det brukar oftast leda till tvist, säger Sajad.

Sajad fick även frågan om vilket det värsta badrum han besiktigat var:

– Vi slutbesiktigade en badrumsrenovering som utförts åt en konsument med en entreprenadsumma på över 1,4 miljoner kronor. Vi hittade över 50 fel i det lyxrenoverade badrummet. Hela badrummet fick göras om. Inget av ytskikten gick att återanvända och nytt beställdes in för drygt 200.000 kronor. Innan arbetet med återuppbyggnaden påbörjades uppstod en fuktskada genom en felaktig installation av grenröret till stammen. Det resulterade i att allt spillvatten från ovanliggande lägenheter hamnade i bjälklaget som blev fuktskadat.

De 10 vanligaste felen i våra badrum

 1. Golvlutningen överstiger 20 millimeter per meter.
 2. Slitsbotten (tät botten) med uppvik saknas eller är bristfällig.
 3. Golvlutningen på övrig golvyta understiger kravet på minst 5 millimeter per meter.
 4. Bomljud - erforderlig täckning av fästmassa bakom plattor saknas.
 5. Klämringen i golvbrunnen är delvis täckt med bruk.
 6. Golvbrunnen är inte rengjord från bruksrester.
 7. Tätskiktet är felaktigt skuret vid klämringen i golvbrunnen.
 8. Läckageindikering till installationsschakt saknas.
 9. Slukrist (klinkerram) är inte fullt bruksundergjuten.
 10. Klamring av tappvattenledningar saknas.

  210601 Sajad_F3A4842

Över 10.000 genomförda badrumsbesiktningar

Sajad har under sin karriär genomfört över 10.000 badrum i Stockholm och Uppsala. Vi för även statistik kring både renoveringar och besiktningar, vilken visar på oroande siffror när det kommer till kvalitetssäkringen av våra badrum.

Det byggs över 100.000 badrum varje år och i Stockholm utförs det uppskattningsvis 20.000 badrumsrenoveringar per år. Vår statistik visar att 5-10% av dessa besiktigas innan renoveringen färdigställs. Samtidigt underkänns hela 78% av alla nybyggda badrum vid slutbesiktningen.

Tyvärr är inte att anlita en entreprenör som har alla nödvändiga behörigheter på plats inte alltid en garanti för att en badrumsrenovering utförs korrekt. Att se till ett besiktningsföretag som är specialiserat inom våtrum och VVS involveras i renoveringsprocessen kan istället vara avgörande för att din badrumsrenovering kvalitetssäkras och utförs korrekt.

Ska du inleda en badrumsrenovering och vill veta vad din renovering kan komma att kosta? Testa vår priskalkylator för att skaffa dig en uppfattningen av kostnaden av en badrumsrenovering.

Preliminärboka en besiktning