Badrumsrenovering: ditt och entreprenörens ansvar

Av Badrumsbesiktningar | 2020-02-12
Lästid: 7 min

Under din badrumsrenovering ligger det ansvar på såväl entreprenören som på dig som beställare att säkerställa att du vid färdigställt arbete har ett fullt fungerande, godkänt och kvalitetssäkrat badrum. Det finns ett antal punkter som du respektive entreprenören bör göra under renoveringsprocessen. Vi redogör för dem så att du lättare kan ta kontroll över din badrumsrenovering och kravställa din hantverkare.

Våtrumsentreprenad är en komplex process som omfattar många discipliner och regelverk att ta hänsyn till. För att få en smidig renoveringsprocess från start till slut bör arbetet inledas med ett noggrant förarbete som tydliggör förutsättningarna för just ditt badrum. Flera delar av renoveringen är extra kritiska och kan lätt leda till fuktskador om de inte utförs korrekt. Därför bör kontinuerliga besiktningar göras för att säkerställa att arbetena utförts korrekt innan nästa steg i processen inleds.

Kom ihåg att trots att arbetet i sig utförs av hantverkaren så är ett antal moment ditt ansvar för att se till att renoveringen utförs friktionsfritt och med god kvalitet. Vi redogör här nedan för vad som är ditt respektive entreprenörens ansvar.

nybyggt-exklusivt-badrum--18-fel-handfat

Ditt ansvar som beställare


Att anlita en behörig våtrumsentreprenör

Att arbetena utförts av en behörig entreprenör och följer de gällande branschreglerna kan vara avgörande för om du är berättigad ersättning vid en eventuell försäkringsskada.

Att kravställ att slutdokumentation överlämnas

Entreprenörer som tillhör en branschorganisation har normalt förbundit sig till att överlämna ett kvalitetsdokument eller intyg. Exakt vilken slutdokumentation som ska överlämnas till dig är dock oftast en avtalsfråga som ska vara fastställd innan arbetet påbörjas.

Att säkerställa att alla avtalade delar av arbetet är utförda

Se till att entreprenören går igenom alla arbeten som utförts med dig och checka av dem i kontraktet.

Att se till att en slutbesiktning genomförs av ett våtrumsspecialiserat besiktningsföretag

Våtrumsentreprenad omfattar många discipliner och regelverk. Därför är det viktigt att anlita ett besiktningsföretag specialiserat inom våtrum och VVS för att genomföra slutbesiktningen. Det kan vara avgörande för kvalitetssäkringen av ditt nya badrum så att inga detaljer förbises.

Att inte betala entreprenören förrän godkänd slutbesiktning

Efter att sista fakturan till entreprenören är betald finns det inga incitament kvar för dem att åtgärda eventuella fel och brister. Betala därför slutfakturan först efter att slutbesiktningen är genomförd och eventuella fel och brister är åtgärdade. Kom ihåg att det även är viktigt att skriva in detta i avtalet före arbetet påbörjas. 

Att se till att entreprenören avetablerat

Utöver att entreprenören ska avetablera och se till att det nya badrummet lämnas i ett brukligt skick ska en grovstädning göras och nycklarna återlämnas till dig.

Sofia 1

Entreprenörens ansvar


Att genomföra alla arbeten i enlighet med gällande branschregler

Försäkringsbolagen kräver att våtrumsentreprenad är utförd enligt de branschregler som gällde vid renoveringen för att du ska vara berättigad ersättning vid en eventuell skada.

Att gå igenom alla tilläggsarbeten med dig som beställare

Om entreprenören under arbetets gång upptäcker ytterligare åtgärder som behöver utföras men som inte har avtalats i kontraktet så ska du som beställare kontaktas och informeras. Du får sedan bestämma om entreprenören ska utföra tilläggsarbetet eller inte.

Att se till att alla egenkontroller är genomförda och dokumenterade

Egenkontrollerna är entreprenörens egen kvalitetssäkring att arbetena utförts i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Att säkerställa att all slutdokumentation är korrekt ifylld och överlämnad

Om de avtalade kvalitetsdokumenten eller intygen inte överlämnats eller inte är kompletta vid en slutbesiktning kan det påverka möjligheten att badrumsrenoveringen godkänns.

Att meddela när slutbesiktning kan genomföras och åtgärda de eventuella fel och brister som konstateras

När arbetet är färdigställt ska entreprenören meddela dig så att du kan boka en slutbesiktning med ett oberoende besiktningsföretag. Entreprenören är även skyldig att åtgärda alla eventuella fel och brister som konstateras under slutbesiktningen.

Att avetablera

Entreprenören ska efter färdigställt arbete genomföra en grovstädning, se till att ditt nya badrum lämnas i ett brukligt skick och återlämna nycklarna till dig som beställare.

Sofia 4

Det är mycket att hålla reda på under en badrumsrenovering, både för entreprenören och för dig som beställare. Att bibehålla kontrollen och att kravställa en specialiserad entreprenör kan också kännas övermäktigt för en lekman utan detaljkunskap om våtrumsarbeten.

Att anlita en oberoende expert som hjälper till att kvalitetssäkra och kravställa genom hela processen både underlättar för dig och minimerar risken att kostsamma problem uppstår. Då kan du känna dig säkert på att allt utförs korrekt. Från start till slut.

Hör några av våra kunder berätta om hur deras badrumsrenoveringar underlättades av att ta hjälp av en besiktningsman genom hela processen eller kontakta oss gärna för att få råd inför din badrumsrenovering.

Sammanfattning

Badrumsrenoveringar omfattar många discipliner och regelverk. Även om arbetet i sig utförs av hantverkaren så är ett antal moment ditt eget ansvar för att se till att renoveringen utförs friktionsfritt och med ett bra slutresultat. Vi redogör här nedan för vad som är ditt respektive entreprenörens ansvar.

Ditt ansvar som beställare är att:

 • Anlita en behörig våtrumsentreprenör.
 • Kravställ att slutdokumentation överlämnas.
 • Säkerställ att alla avtalade delar av arbetet är utförda.
 • Se till att en slutbesiktning genomförs av ett våtrumsspecialiserat besiktningsföretag.
 • Inte genomföra slutbetalningen innan godkänd slutbesiktning.
 • Se till att entreprenören avetablerat.

Entreprenörens ansvar är att:

 • Genomföra alla arbeten i enlighet med gällande branschregler.
 • Gå igenom alla tilläggsarbeten med dig som beställare.
 • Se till att alla egenkontroller är genomförda och ifyllda.
 • Säkerställa att all slutdokumentation är korrekt ifylld och överlämnad.
 • Meddela när slutbesiktning kan genomföras och åtgärda de eventuella fel och brister som konstateras.
 • Avetablera. 
Preliminärboka en besiktning