Byggföretag är skyldig att överlämna kvalitetsdokument

Av Badrumsbesiktningar | 2021-03-19
Lästid: 4 min

Kvalitetsdokument måste överlämnas!

I ett beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) framgår att ett byggföretag måste överlämna ett kvalitetsdokument för våtrum till beställaren och får inte vägra att överlämna den tills sista betalningen har genomförts. 

Skärmavbild 2021-03-19 kl. 15.57.18-1

Konsumenten fick rätt
Konsumenten anlitade ett behörigt våtrumsföretag anslutet till Byggkeramikrådet för att utföra en renovering av bland annat våtrummet i en källare. Den avtalade arvodet var 440.000 kronor för arbetskostnaden plus material. Byggföretaget har totalt fakturerat 725.000 kronor och kunden betalat 690.000 kronor och resten har kunden innehållit i avvaktan på specifikation på alla tilläggskostnader och kvalitetsdokumentet. 

Byggföretaget har i sin tur hävdat att kvalitetsdokumentet överlämnas först efter att sista betalningen genomförts. 

 
Skärmavbild 2021-03-19 kl. 15.58.01

 

 

Kvalitetsdokument som påtryckningsmedel

Många byggföretag vägrar att överlämna kvalitetsdokumentet till beställaren innan all betalning har genomförts. Kvalitetsdokumentet som är en värdehandling hålls gisslan. Det är det enda påtryckningsmedel som byggföretagen anser sig ha mot en kund som inte vill betala. 

Utdrag ur BBV 21:1 (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)

"Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV, efter varje våtrumsentreprenad. Kvalitetsdokumentet ska utfärdas av det behöriga företaget vars personal utfört tätskiktsarbetet och överlämnas till beställare och brukare/boende efter färdigställt arbete. Kvalitetsdokument ingår i entreprenörens åtagande vid våtrumsentreprenader enligt BBV och ska därför överlämnas utan dröjsmål." 

Ett behörigt företag som är anslutet till Byggkeramikrådet har därmed förbundit sig att överlämna ett kvalitetsdokument efter färdigt arbete utan dröjsmål. Även Allmänna reklamationsnämnden gör bedömningen att oavsett om kunden genomfört betalningen eller inte är företaget skyldig att överlämna dokumentationen. 

 

Kvalitetsdokumentet ska finnas tillgängligt vid slutbesiktning

Det är inte helt lätt att veta vilken slutdokumentation som du ska efterfråga och vilken som är absolut viktigast. Vi berättar om slutdokumentationen som du bör känna till.

När du anlitar Badrumsbesiktningar för en slutbesiktning kommer vi att begära in och granska kvalitetsdokumentet tillsammans med övriga intyg och handlingar. Avsaknaden av kvalitetsdokument är att jämställa med ett väsentligt fel vid en slutbesiktning. Om de avtalade kvalitetsdokumenten inte överlämnas kan det vid en slutbesiktning påverka möjligheten att badrumsrenoveringen godkänns.

Skärmavbild 2021-03-19 kl. 16.22.24

Vi klagar mest på hantverkartjänster.

Bygg och hantverkartjänster är ett utav de vanligaste anmälningarna som kommer in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Varje år kommer det in drygt 2000 ärenden som gäller främst hantverkartjänster och siffran ökar varjer år. En stor del av alla ärenden handlar om badrumsrenoveringar.

Många tvister och ärenden till ARN skulle enkelt kunna förebyggas genom en  trestegsbesiktning.
Vi anser att det är den bästa garantin för ett bra slutresultat och är den kompletta besiktningen. Du tar kontrollen över din badrumsrenovering från start till slut. Med vår trestegsbesiktning säkerställer vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen lokaliserar vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär.

Preliminärboka en besiktning