Fuskbygge dolde sig bakom perfekt fasad i "nytt" badrum

Av Badrumsbesiktningar | 2020-04-06
Lästid: 9 min

Att besiktiga badrummet i samband med ett bostadsköp är den bästa garantin för att vara säker på att allt står rätt till innan köpet slutförs. Under ytskiktet i ett till synes nytt och fräscht badrum dolde sig den värsta konstruktionen vi på Badrumsbesiktningar någonsin sett. I slutänden fick den nya ägaren totalrenovera badrummet och stå för hela kostnaden själv.

2018 köptes en lägenhet om två rum och kök i Solna i Stockholm för strax under tre miljoner kronor. Den nya ägaren hade under en tid letat efter en ny bostad när det här till synes perfekta prospektet dök upp på marknaden. Lägenheten marknadsfördes som fantastiskt fin och med ett nytt badrum med spakänsla. I objektsbeskrivningen gav badrummet ett gott intryck och under visningen upptäcktes inga fel eller brister. Men skenet bedrog. En kort tid efter tillträdet började den nya ägaren uppleva en dålig lukt från golvbrunnen vilket är en stark indikation på att allt inte stod riktigt rätt till i det nya badrummet.

Upptäckten - det värsta badrummet vi sett

Efter mycket letande på egen hand utan att hitta orsaken till problemet så beslutade sig ägaren för att anlita Badrumsbesiktningar för att genomföra en statusbesiktning vilket innebär en omfattande kontroll av badrummets skick. Statusbesiktningen passar bra för dig som är orolig över ditt befintliga badrum, misstänker en fuktskada eller är på väg att köpa ny bostad och vill kontrollera badrummet innan köpet genomförs. Då alla våra besiktningar omfattar fler än hundra kontrollpunkter så kan du som kund också känna dig säker på att en gedigen kontroll genomförs och att inga detaljer förbises.

Levi_badrum 2

En komplett besiktning av hela badrummet utfördes och flera allvarliga fel och brister kunde konstateras. Idag krävs det att en badrumsrenovering genomförs i enlighet med de gällande branschreglerna som är upprättade av branschorganisationerna Byggkeramikrådet och Säker Vatten. Den här renoveringen hade definitivt inte utförts fackmässigt. Många av felen som identifierades var så allvarliga att de utgjorde en konkret risk för fuktskador.

“Ett av de värsta badrummen som jag sett under alla mina år som besiktningsman.”

Badrummet som marknadsförts som nytt och som såg väldigt fräscht ut på ytan var i själva verket ett fuskbygge. Det var illa på den nivå att det var det värsta badrum vi någonsin sett och på Badrumsbesiktningar har vi utfört tusentals besiktningar genom åren.

Under besiktningen visade det sig att originalbadrummet från byggnadsåret 1987 och som bestod av bland annat plastmatta och en äldre ej typgodkänd golvbrunn hade täckts med nytt ytskikt. På golvet, ovanpå plastmattan, hade värmekabel installerats vilket inte är tillåtet. Ovanpå det hade klinker monterats. Väggarna hade byggts ut med träreglar och gipsskivor vilka sedan täckts med väggplattor. Men dessa redan allvarliga fel i konstruktionen var inte det enda som upptäcktes.

De ytterligare fel och brister som konstaterades var följande:

  • Tappvattenledningar med fogar (kopplingar) var dolt förlagda i väggen och ej åtkomliga. Detta innebär att eventuellt läckage inte går att upptäcka.

  • Kalltappvattenledningar låg nära inpå träreglar utan isolering. Det utgör risk för kondensutfällning med skador som följd.
     
  • Inbyggnadsfixtur avseende wc var felaktigt inbyggd och det saknades tätskikt samt läckageindikering. Tappvattenledningen till fixturen var placerad utanför fixturen. Eventuellt läckage från koppling eller fixtur går då ej att upptäcka.

  • Spotlights i tak avgav mycket värme och var installerade utan skyddskåpor vilket medförde brandrisk.

  • El-uttagen i våtrummet var felaktigt installerade. Jordfelsbrytare utlöstes inte när den skulle det.

  • Tvättstället var installerat på 32 mm avsättning avsedd för tvättmaskin och inkopplat till golvbrunnen. Vid spolning i tvättstället uppstod en dålig lukt.

  • Golvlutningen i duschen var för brant. Den översteg kravet på max 20 mm/meter. För brant lutning medför ökad halkrisk.

  • Serviceluckan samt läckageindikeringen för installationsschaktet var dolt placerade i väggen. Eventuellt läckage går då ej att upptäcka.

Att anlita rätt besiktningsföretag kan vara avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum. Ta del av våra tio punkter att överväga för att anlita det bästa besiktningsföretaget.

IMG_4522

Slutsatsen - badrummet behövde totalrenoveras

Ägaren köpte lägenheten i tron att badrummet var nyrenoverat och hade inga tankar på ytterligare arbeten i badrummet inom den närmaste framtiden. Men i själva verket var badrummet 33 år gammalt och i stort behov av en totalrenovering. Ett badrum har en teknisk livslängd på cirka 15-25 år beroende på vilken typ av tätskikt som använts, därefter måste det göras om. I det här badrummet hade enbart en estetisk modernisering genomförts genom att montera nytt ytskikt ovanpå originalet.

Slutsatsen efter besiktningen var enkel - badrummet behövde göras om i sin helhet. Badrummet hade uppnått sin tekniska livslängd och många av felen som konstaterades var så allvarliga att det fanns stor risk för fuktskador om badrummet fortsatte att användas.

Ägaren var tvungen att totalrenovera badrummet och har försökt reklamera badrummet till säljaren. Men eftersom han i samband med köpet inte uppfyllde sin undersökningsplikt blir det en fråga om vad som klassas som dolda fel och vad han som spekulant borde ha undersökt och upptäckt vid visningen. Undersökningsplikten innebär att du som köpare är ansvarig för att genomföra en grundlig undersökning av bostaden innan köpet för att avgöra dess skick. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning är inte giltiga vid en reklamation och säljaren är då inte heller ansvarig. Vem som i slutänden blir skyldig att täcka kostnaderna för den nya badrumsrenoveringen - köparen eller säljaren - återstår att se.

Att ha koll på vilket ansvar man har som köpare respektive säljare under en bostadsförsäljning är viktigt, annars kan det bli väldigt dyrt för samtliga inblandade. Ta del av våra tips för hur du undersöker badrummet i samband med en bostadsförsäljning.

IMG_4474 (1)

Lärdomen - genomför alltid en besiktning

Vår statistik visar att tre av fyra nybyggda badrum innehåller så många fel och brister att de underkänns vid en slutbesiktning. Därför är din bästa garanti för att säkerställa kvaliteten på ditt badrum att genomföra en besiktning. Det gäller oavsett om du är köpare eller säljare, ska genomföra en badrumsrenovering eller bara vill kontrollera skicket på ditt befintliga badrum.

Lärdomen som ägaren tar med sig från den här händelsen är att det alltid är värt att anlita ett besiktningsföretag i samband med ett bostadsköp. För även om allt ser bra ut på ytan eller vid första anblick och badrummet upplevs som nytt och fräscht så kan det finnas allvarliga fel som man som köpare i slutänden själv ansvarar för. Kostnaden för besiktningen är därför liten jämfört med totalkostnaden för bostaden och vad eventuella fel kan komma att kosta.

Badrumsbesiktningar är ett oberoende besiktningsföretag. Vi är specialister inom våtrum, VVS och stambyte, ledande inom badrumsbesiktning och med många års erfarenhet bakom oss har vi ett gott rykte och en stark renommé i branschen. Vi hjälper våra kunder att bibehålla kontrollen över sina badrum och badrumsrenovering genom att säkerställa att allt sköts korrekt. Från start till slut.

Hör några av våra kunder berätta erfarenheter de har från sina badrumsrenoveringar och samarbetet med oss.

Preliminärboka en besiktning