5 tips: så undersöker du badrummet vid en bostadsförsäljning

Av Badrumsbesiktningar | 2020-04-01
Lästid: 9 min

Det är dags att köpa lägenhet, eller så ska du sälja. Vilket ansvar är köparens respektive säljarens under försäljningen? Och vad är undersökningsplikt? Att ha koll på det och att ta sitt ansvar är viktigt, annars kan det bli väldigt dyrt för samtliga inblandade. Vi berättar vad du bör tänka på i samband med en bostadsförsäljning, för att säkerställa att badrummet är kvalitetssäkrat och inte innehåller några allvarliga fel eller brister.

I samband med försäljningen av en bostad ligger det ansvar på såväl köparen som säljaren för att avgöra bostadens skick. Som säljare har du upplysningsskyldighet vilket innebär att du är ansvarig för så kallade dolda fel. Det är sådana fel som du känner till i bostaden och som köparen inte kan upptäcka genom en noggrann undersökning eller besiktning. Dessa är du skyldig att informera köparen om.

Det huvudsakliga ansvaret är dock köparens. Som köpare har du undersökningsplikt - du är ansvarig för att undersöka bostaden innan köpet för att avgöra dess skick. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning är inte giltiga vid en eventuell reklamation och säljaren är då inte heller ansvarig. I dessa sammanhang handlar diskussionen oftast om vad som är ett dolt fel. Vid indikation på fel eller brister skärps också kraven om undersökningsplikt och du är skyldig att utreda de bakomliggande orsakerna och felens omfattning. Det kallas för utökad undersökningsplikt. Även om du är osäker på upphoven till felen eller inte kan dra egna slutsatser är ansvaret ditt och vid minsta osäkerhet bör du därför anlita en sakkunnig expert för att genomföra en besiktning.

bb-heat-measurement

Det händer hela tiden att grundliga undersökningar inte genomförts i samband med köp och försäljningen av en bostad. Köparen eller säljaren har inte uppfyllt sina respektive ansvar, vilket ofta är skälet till köprättsliga tvister. Som specialiserade inom våtrum, VVS och stambyte samt ledande inom badrumsbesiktning anlitas vi på Badrumsbesiktningar frekvent som sakkunniga vid dessa sorters tvister.

Många vet inte exakt vad man behöver titta efter när man undersöker ett badrum. Det är dock otroligt viktigt att känna till hur man genomför en undersökning, annars kan det bli väldigt dyrt för samtliga inblandade. Vi deltog som sakkunniga i en rättslig tvist som var följden av att säljaren och köparen inte tagit sitt respektive ansvar. Läs historien om hur det resulterade i Sveriges kanske dyraste golvbrunn.

Vi listar här några saker att tänka på för både köpare och säljare i samband med en bostadsförsäljning.

1. Undersök badrummet väl

Se till att undersöka badrummet väl innan köpet. Det krävs en hel del från dig som spekulant men det är mycket viktigt. Avsätt 10-15 minuter under visningen till att noga kontrollera badrummet. Titta i golvbrunnen och öppna serviceluckor. Undersök badrummet in i minsta detalj så gott du kan. Hade du inte möjlighet att undersöka badrummet utförligt vid den första visningen? Be mäklaren att boka en extra visning åt dig.

2. Läs objektbeskrivningen noggrant

Läs igenom objektbeskrivningen noggrant och hör med bostadsrättsföreningen vad det finns för underlag gällande badrummets standard. Ibland finns en del information att hämta från föreningen, bland annat om när badrummet byggdes och av vem. Fråga också hur planen för stambyten ser ut och vilka regler som gäller för badrumsrenoveringar i föreningen.

Sofia 1

3. Efterfråga slutdokumentationen

I samband med en färdigställd badrumsrenovering ska beställaren erhålla särskild slutdokumentation och kvalitetsintyg på det utförda arbetet. Det är mycket viktigt att detta finns, annars kan det bli problem. Kvalitetsdokumenten och intygen kan vara helt avgörande för om du är berättigad ersättning vid en försäkringsskada. Idag är det också mer regel än undantag att kvalitetsdokument efterfrågas vid en bostadsaffär och ifall det saknas kan det komma att påverka köpeskillingen. Som ägare av bostaden - se till att du har erhållit slutdokumentation från hantverkarna. Som köpare - fråga mäklaren när badrummet är byggt och efterfråga dokumentationen.

Det är inte helt lätt att veta vilken slutdokumentation som du ska efterfråga och vilken som är absolut viktigast. Vi berättar om slutdokumentationen som du bör känna till.

4. Genomför en statusbesiktning innan kontraktsskrivningen

Som köpare rekommenderar vi starkt att du genomför en statusbesiktning av badrummet innan kontraktsskrivningen eller skriver in en besiktningsklausul i kontraktet. Då är du berättigad att besiktiga bostaden inom en till två veckor, med eller utan en professionell besiktningsman. Skulle några allvarliga fel eller brister upptäckas i badrummet i samband med besiktningen så har du rätt att frånträda köpet.

Även som säljare kan det vara klokt att genomföra en statusbesiktning. Då får du reda på ditt badrums skick och du får ett tydligt besiktningsprotokoll. Om inga fel eller brister upptäcks kommer det att inge en större trygghet till spekulanterna. Om det däremot upptäcks fel kan du överlämna besiktningsprotokollet där samtliga fel och brister tydligt framgår och som säljare kan du då aldrig bli ansvarig för dolda fel vid en eventuell reklamation.

bb-mattis-3

5. Genomför alltid en besiktning under badrumsrenoveringen

Som ägare, och framtida säljare av lägenheten bör du alltid genomföra i besiktning i samband med din badrumsrenovering. Det minsta du bör göra är en slutbesiktning men vi rekommenderar dig att genomföra en trestegsbesiktning. Då kvalitetssäkrar du renoveringen genom hela processen. Kom också ihåg att inte betala slutfakturan till entreprenören förrän slutbesiktningen är godkänd och eventuella fel och brister är avhjälpta. Om du anlitat en besiktningsman får du dels en opartisk granskning av badrummet och även ett bra underlag att överlämna till köparen. Det ökar både värdet och tryggheten i försäljningen. Då uppfyller du även den upplysningsskyldighet du har som säljare.

bb-mattis-4

För en normalkunnig lekman kan det vara svårt att upptäcka alla eventuella fel och brister som kan gömma sig i ett badrum och därför kan det vara väl värt att genomföra en besiktning. Av erfarenhet vet vi att det ofta upptäcks fel och brister vid en besiktning som innebär att priset i bostadsförsäljningen förhandlas om. Då kommer köpare och säljare i kontraktet överens om i hur stor omfattning badrummet måste renoveras och hela eller delar av kostnaden för badrumsrenoveringen dras av från köpeskillingen. Det sparar både tid, energi och pengar för samtliga inblandade parter.

I Badrumsskolan kan du fördjupa dig ytterligare i det mesta som har att göra med våtrum, badrumsrenovering och besiktning. Vi på Badrumsbesiktningar önskar dig lycka till med din bostadsaffär och hoppas att du får användning av de tips vi nämnt ovan.

Sammanfattning

I samband med försäljningen av en bostadsrätt ligger det ansvar på såväl köparen som säljaren för att avgöra bostadens skick. Säljaren har upplysningsskyldighet vilket innebär ansvar för så kallade dolda fel och att informera köparen om dessa. Köparen har undersökningsplikt. Det innebär att man är skyldig att undersöka bostaden innan köpet för att avgöra dess skick. Säljaren ansvarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt genom undersökningsplikten.

Vi har listat några saker att tänka på för både köpare och säljare i samband med en bostadsförsäljning, för att uppfylla både upplysningsskyldigheten och undersökningsplikten:

  • Undersök badrummet väl.
  • Läs objektbeskrivningen noggrant.
  • Efterfråga slutdokumentationen från den senaste renoveringen. 
  • Genomför en statusbesiktning innan kontraktsskrivningen.
  • Genomför alltid en besiktning under badrumsrenoveringen.

Preliminärboka en besiktning