FÖRENINGEN RENSAR UT FUSK OCH FUKT

Av Badrumsbesiktningar | 2023-05-16
Lästid: 5 min

 

Badrumsbesiktning BRF Lysbomben badrum

I Brf Lysbomben på Kungsholmen kan man fortfarande hitta 60 år gamla badrum i fullt fungerande originalskick. Huset som är byggt 1962 börjar bli till åren och en del vattenskador har uppstått. För att få reda på hur skicket på badrummen egentligen är fick Badrumsbesiktningar gå igenom husets alla badrum.

Det visade sig att badrummens skick var mycket sämre än vad man tidigare hade trott. De badrum som var helt i original från 60-talet hade klarat sig bra, de badrum som hade problem var de som hade renoverats ganska nyligen. Frågan om ett stambyte som hade diskuterats under den senaste perioden fick ny aktualitet.

Några år tidigare hade föreningen drabbats av en vattenskada i ett badrum och kontaktade Badrumsbesiktningar, berättar Ulf Hallius som har hand om ekonomin i Brf Lysbomben. Badrumsbesiktningar fick sedan i uppgift att inventera de 210 badrummen som finns i huset och styrelsen fick en rapport som de hade som underlag när de gick vidare i processen.

Hur har resultatet av BRF-inventeringen hjälpt föreningen och styrelsens arbete?

Vi har fått en helhetsbild, en aktuell lista på hur allting ser ut. Utifrån rapporten fick varje boende ett dokument som beskrev skicket på deras badrum. Det var utifrån denna rapport som vi bestämde oss för att alla badrum ska bytas ut, berättar Paula Thunberg Bertolone, ordförande i Brf Lysbomben.

Badrumsbesiktning

Varför besiktigar ni alla badrum och kök under tiden som de renoveras?

För vår del är det väldigt viktigt att allting blir bra, vi är trötta på fuskbyggen och fuktskador. Badrumsbesiktningar har nu i uppdrag att kontrollera alla hantverkare och säkerställa att kök- och badrumsrenoveringarna utförs korrekt genom alla steg. Dessa besiktningar är viktiga då allt inte går att syna av när arbetet är färdigställt.

Vad ser ni för fördelar med BRF-paketet?

Föreningen tänker långsiktigt och nu vet vi att alla badrum och kök som är gjorda på det här sättet är korrekt renoverade. Alla badrum och kök som ska renoveras ska besiktigas, punkt slut. Ingen ska kunna glida igenom så att den boende får ett fuskbygge och behöver renovera om. De boende får också ett papper på att allt är schyst som man kan visa upp för den nya köparen när man säljer. Vi tycker att detta är en väldigt bra tjänst, säger Paula Thunberg Bertolone.

BRF Paketet badrumsbesiktningar

Ser ni andra fördelar ni vill rekommendera till andra BRF:er?

Vi rekommenderar den här tryggheten, man får ett dokument på att allt är korrekt, vilket känns otroligt tryggt för oss i styrelsen. Det är viktigt att föreningen gör rätt från början, tar hjälp av proffs och att man inte tar några genvägar, säger hon.

Badrumsbesiktning BRF Lysbomben

VAD TYCKER ORDFÖRANDE?

"Vi anlitade Badrumsbesiktningar för en BRF-inventering där dem fick i uppdrag att besiktiga våra 210 badrum i förenigen Inventeringen gav oss bra överblick på skicket på samtliga badrum och ett bra underlag till både oss och medlemmarna. Efter det har vi infört ett krav att alla kök- och badrumsrenoveringar ska besiktigas genom BRF-paketet där Badrumsbesiktningar synar av arbeten i flera steg. Det ger både oss och medlemmen en extra trygghet att allt arbete utförs korrekt och vi förebygger både byggfel och vattenskador. Vi kan starkt rekommendera andra bostadsrättsföreningar att anlita Badrumsbesiktningar då det har hjälpt och underlättat vårt arbete oerhört mycket.”

Paula Thunberg Bertolone - Ordförande

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR! 

Vi hjälper bostadsrättsföreningar dagligen med frågor relaterade till våtrum, vvs, kök och stambyten. Våra tjänster uppskattas av såväl styrelsen men även övriga medlemmar som ser värdet av kvalitetssäkring och den stöd som vi erbjuder alla involverade parter under processen.

När en medlem ska renovera sitt badrum eller kök kan du anlita oss på Badrumsbesiktningar för att hjälpa er med allt från ansökan till slutbesiktning. Vi har tagit fram två skräddarsydda tjänster BRF-paketet och BRF-inventering

 

SiTTER DU MED I STYRELSEN?

Badrum- och kök är komplexa frågor och många gånger är det svårt för styrelsen att veta vad som är korrekt eller fel. Vi arbetar med dessa frågor dagligen och stöttar bostadsrättsföreningar i alla frågor gällande kök- och badrumsrenovering. Tveka inte att höra av dig till oss. 

 

Preliminärboka en besiktning