BRF PAKETET

Den kompletta besiktningspaketet för bostadsrättsföreningar

Vår ambition har varit att skapa den kompletta tjänsten för bostadsrättsföreningar vid kök- och badrumsrenoveringar. Därför skapade vi BRF-paketet.
Badrums- och köksrenoveringar är komplext med många krav och regler som måste följas. Idag vill dessutom många flytta på kök, ändra planlösning eller förstora badrummet. Som bostadsrättsförening är det oftast tidskrävande att hantera dessa ärenden. Målsättningen är att minska tidsåtgång för styrelsen. Förutom tidsbrist ser vi att många saknar den kompetens som krävs för att bedöma om ett arbete får utföras, om det är korrekt utfört och om företaget som ska utföra arbetet är behörigt.
Att neka en medlem möjligheten att renovera sitt kök eller badrum enbart för att det är besvärligt eller omfattande är inte tillåtet. Styrelsen måste påvisa att renoveringen innebära en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller fastigheten. När vi granskar en ansökan gör vi den bedömningen åt er. Vi säkerställer även att samtliga arbeten utförs fackmässigt och uppfyller gällande bygg- och branschregler.
Vi hjälper bostadsrättsföreningar dagligen med frågor relaterade till våtrum, vvs, kök och stambyten. Våra tjänster uppskattas av såväl styrelsen men även övriga medlemmar som ser värdet av kvalitetssäkring och den stöd som vi erbjuder alla involverade parter under processen.

BRF-paketet steg för steg

1. Renoveringsansökan

När en medlem ska renovera sitt badrum eller kök, installera tvättmaskin eller utföra VVS-installationer i bostaden får de börja med att fylla i en ansökan via vår hemsida. Vi samlar in all information om vad som ska göras, vem som ska göra det och när det är tänkt att utföras. För att ansökan ska behandlas måste sökande skriva under och acceptera villkoren vilket innebär att det blir ett skriftligt avtal mellan er och medlemmen vilket ger er ett starkare skydd än den som finns i Bostadsrättslag (1991:614).

2. Bakgrundskontroll

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

3. Remissvar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

4. Uppstartmöte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

5. VVS-besiktning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

6. Tätskiktsbesiktning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

7. Slutbesiktning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

8. Projektavslut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Föregående Nästa

Priser

Renoveringsansökan 0 SEK (ord.pris 1.000 SEK)
Bakgrundskontroll 0 SEK (ord.pris 2.000 SEK)
Remissvar 2500 SEK (ord.pris 3.500 SEK)
Uppstartsmöte 2500 SEK (ord.pris 4.000 SEK)
VVS-besiktning 2500 SEK (ord.pris 4.000 SEK)
Tätskiktsbesiktning 2500 SEK (ord.pris 4.000 SEK)
Slutbesiktning 2500 SEK (ord.pris 5.500 SEK)
Projektavslut 0 SEK (ord.pris 1.000 SEK)
Summa 12.500 SEK (ord.pris 25.000 SEK)

Fördelar med BRF-paketet

På nästa sida kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna

  • Ingen startavgift
  • Ingen startavgift
  • Ingen bindningstid
  • Ingen löpande debitering
  • Inga utkörningsavgifter
  • Inga dolda avgifter

Frågor & svar

Är priset detsamma för kök eller flera utrymmen?

Samtliga priser avser per utrymme. Priset för ett kök är 10.000 SEK eftersom det inte utförs någon tätskiktsbesiktning. Men övriga steg är detsamma. Om det finns två eller fler våtrum i samma bostad som kan besiktigas samtidigt blir det 20% rabatt vilket innebär 20.000 SEK för två våtrum istället för 25.000 SEK och priset för ett våtrum och ett kök är 18.000 SEK*.
*Rabatterna gäller under förutsättning att samtliga utrymmen kan besiktigas samtidigt.

Är priserna inkl eller exkl moms?

Samtliga priser är exkl mervärdesskatt. Det tillkommer 25% på samtliga priser. Arvo-det fakturerars med 15 dagars betalningstid.

Vad händer om någon del inte godkänns?

Om ansökan inte godkäns av olika anledningar får renoveringen inte påbörjas. Sökande får ändra och komma in med en nya ansökan. Om VVS-, tätskikt-, eller slutbesiktningen inte godkänns tillkommer en kostnad på 2.500 SEK för en ombesiktning.
Kostnaden faktureras sökande som i sin tur kan kräva det från sin entreprenör. Inga tilläggskostnader kommer att belasta bostadsrättsföreningen.

Är man tvungen att beställa hela paketet?

När vi får in en ansökan gör vi en granskning av inskickat underlag. Om ansökan är bristfällig begär vi in kompletteringar. När den är komplett genomför vi en bakgrundskontroll och upprättar remissvar till styrelsen. Om styrelsen nekar ansökan tillkommer endast kostnad för remissvar på 2.500 SEK. Om ansökan godkänns och startbesked lämnas debiterar vi arvodet för hela paketet enligt gällande prislista.

Tillkommer några extra avgifter?

Endast arvodet för ombesiktningar tillkommer som debiteras sökande själv. I övrigt tillkommer ingen årsavgift, ingen startavgift, ingen bindningstid, ingen löpande debitering, inga utkörningsavgifter eller andra dolda avgifter.

Hur kommer vi igång?

Fyll i intresseanmälan nedan. Därefter kommer en av våra besiktningsmän att kontakta er för en  fortsatt dialog. Anmälan är inte bindande.  

Intresseanmälan BRF-paketet