Nybyggt, exklusivt badrum - 18 fel

Av Badrumsbesiktningar | 2020-03-12
Lästid: 7 min

Att anlita en behörig entreprenör är inte alltid en garanti för att arbetet utförs korrekt och rätt besiktningsföretag kan vara avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum. I en nybyggd villa i Stockholm godkändes badrummet utan några direkta anmärkningar av ett annat besiktningsföretag. Snart började dock problem upptäckas och 18 allvarliga fel och brister konstaterades när Badrumsbesiktningar anlitades för att göra en omfattande kontroll av badrummets skick.

I januari år 2018 färdigställdes ett nytt hus på en sjötomt i Stockholms närförort. Den drygt 300 kvadratmeter stora villan är arkitektritad och har ett fantastiskt läge vid Mälaren. Badrummet är påkostat med en area på cirka 15 kvadratmeter, tre meters takhöjd och en öppen planlösning mot master bedroom. Dubbla duschar och handfat, badkar, takdusch med inbyggda blandare, golvblandare, panoramafönster och storformatiga plattor av granitkeramik är delar av den exklusiva inredningen.

nybyggt-exklusivt-badrum--18-fel-handfat

Under byggnationen var ägarna mycket noggranna med att välja godkända produkter för det nya badrummet och anlitade en entreprenör som hade samtliga behörigheter att utföra arbeten i våtrum. Det innebar bland annat att entreprenören var ett våtrumsbehörigt företag, auktoriserat av Säker Vatten och ansluten till Byggkeramikrådet. Ägarna kravställde även entreprenören att använda ett av de sex tätskikt som godkänts vid ett test genomfört av Länsförsäkringar.

Slutbesiktning utan några direkta anmärkningar

När byggnationen var färdigställd var det dags att genomföra en slutbesiktning. För uppdraget anlitades ett av Sveriges största besiktningsföretag för besiktning av nyproducerade hus. I uppdraget ingick kontroll av hela huset inklusive badrummet.

Vid genomgången av besiktningsprotokollet såg vi att entreprenaden godkänts med endast ett fåtal mindre estetiska fel och brister såsom skador på målade väggar och repor på trägolven. I det stora hela tyckte besiktningsmannen att det var ett fantastiskt hus. Eftersom arbetet var färdigställt och godkänt så genomfördes slutbetalningen till entreprenören.

Falsk trygghet - 18 fel upptäcktes vid den nya besiktningen

En kort tid efter att byggnationen färdigställts och ägarna flyttat in i huset börjar de upptäcka att allt inte riktigt stod rätt till med det nya badrummet. Ägarna beslutade sig för att låta ett annat besiktningsföretag med dokumenterad erfarenhet av våtrum genomföra en noggrann kontroll av hela badrummet. Badrumsbesiktningar har många års erfarenhet av våtrumsbesiktning och VVS och anlitades för att genomföra en ny slutbesiktning.

nybyggt-exklusivt-badrum--18-fel-slang

Trots att entreprenaden utfördes av ett behörigt våtrumsföretag och att en slutbesiktning genomfördes efter färdigställt arbete så kunde hela 18 fel och brister konstateras i det sprillans nya badrummet. Inte bara konstaterades problemen med golvlutningen vilket var vad som initierat den nya besiktningen. 17 ytterligare fel som ägarna inte hade en aning om identifierades. Om felen blivit lämnade oupptäckta och oåtgärdade kunde dessa ha orsakat allvarliga och besvärliga konsekvenser för ägarna.

Felen som noterades var följande:

 • Bakfall - vattnet rinner bort från golvbrunnen.
 • Lutningen på delar av golvet understeg kraven på minimum 5 mm/meter.
 • Bomljud (luft förekommande under plattorna) och ej tillräcklig täckningsgrad.
 • Inbyggda blandare ej korrekt installerade.
 • Golvblandare installerad till badkar - rörgenomföringar i golv är ej tillåtet.
 • Bristfällig håltagning runt avsättning.
 • Förekommelse av passbitar som understiger en tredjedel av plattornas totala längd.
 • Avsaknad av läckageindikering (så kallade skvallerrör).
 • Målade ytskikt var ej korrekt utförda enligt tillverkarens anvisningar.
 • Avsaknad av uppvik vid tröskel.
 • Höjdskillnaden mellan tröskel och golvbrunn understeg kravet på 20 mm.
 • Sprickor i plattor.
 • Tappvattenledningar förlagda i golv med golvvärme - risk för uppvärmning vilket kan resultera i uppkomst av legionella.
 • Fönster placerade i plats för dusch och bad.
 • Tätskikt ej anslutet mot fönsterkarm vid placering av fönster i närhet till dusch och bad.
 • Tätskikt i golvbrunn felaktigt skuret.
 • Väggnära golvbrunn felaktigt installerad.
 • Läckage från takduschen. 

Våtrumsentreprenören som utförde arbetet kontaktades gällande felen men var inte intresserad av att åtgärda felen. I och med att slutbesiktningen godkändes och att slutbetalningen genomförts fanns det inga incitament för dem att avhjälpa felen. 

Badrummet som kostade mer än 600 000 kronor att bygga har fått totalrenoveras för att åtgärda samtliga fel och brister. Ett nybyggt badrum har fått genomgå en badrumsrenovering efter mindre än ett år. Vid den nya byggnationen var Badrumsbesiktningar involverade under hela renoveringsprocessen. En trestegsbesiktning genomfördes dels för att dokumentera arbetet och dels för att säkerställa att samtliga kritiska arbeten utfördes korrekt i enlighet med gällande branschregler.

Att anlita rätt besiktningsföretag kan vara avgörande för kvalitetssäkringen av ditt badrum. Ta del av våra 10 punkter att överväga för att anlita det bästa besiktningsföretaget.

Vikten av att anlita ett specialiserat besiktningsföretag

Att anlita en entreprenör som har alla nödvändiga behörigheter på plats för att utföra arbeten i våtrum är inte alltid en garanti för att arbetet utförs korrekt, något som ägarna av det här huset fick uppleva. En våtrumsentreprenad omfattar många discipliner, regelverken är komplexa och det är mycket att hålla reda på. Av den anledningen utförs arbetena ofta felaktigt och processen upplevs som krånglig, överväldigande och kostsam för dig som kund, oavsett om du gjort din research och varit noggrann med att kravställa din entreprenör eller ej.

Att anlita ett besiktningsföretag specialiserat inom våtrum och VVS samt med dokumenterad erfarenhet och kunskap kan vara avgörande för att säkerställa att din badrumsrenovering kvalitetssäkras och utförs korrekt. Då tar du kontroll över din badrumsrenovering från start till slut och kan vara säker på att arbetet utförs korrekt och utan otrevliga överraskningar.

Hör några av våra kunder berätta erfarenheter de har från sina badrumsrenoveringar och samarbetet med Badrumsbesiktningar.

Badrumsbesiktningar är ett oberoende besiktningsföretag med spetskompetens inom våtrum, VVS och stambyte. Med många års erfarenhet bakom oss har vi ett gott rykte och en stark renomé i branschen. Så oavsett om du misstänker en fuktskada, behöver en expert som kvalitetssäkrar genom hela badrumsrenoveringen eller ska slutbesiktiga ditt nya badrum så kan vi hjälpa dig.

 

Preliminärboka en besiktning