Vi guidar dig till rätt besiktning för din badrumsrenovering

Renoveringsprocessen

Vilken besiktning du behöver beror bland annat på ditt badrums ålder och skick, om du ska påbörja en badrumsrenovering eller om den redan är igång.

Rivning

En badrumsrenovering tar normalt tre till fem arbetsveckor och inleds med rivning. Samtlig inredning demonteras och ytskikten rivs ut.

Förarbete

När badrummet är utrivet påbörjas förarbetet. När entreprenören noga synat underlaget och gällande förutsättningar kan badrumsrenoveringen planeras i detalj.

VVS-arbete

Beroende på ditt badrums ålder och skick samt om du avser att flytta WC eller dusch kan vatten- och avloppsrören behöva bytas ut eller dras om.

VVS-besiktning

När samtliga VVS-arbeten utförts och innan golv och väggar försluts är det dags för en VVS-besiktning. Då säkerställer du att samtliga installationer är korrekt utförda och uppfyller gällande branschregler.

Elarbete

Efter eller i samband med VVS-arbetet brukar elarbetet utföras. I detta stadie dras nya elledningar för belysning, eluttag och övriga installationer.

Underarbete

Underarbete är nu aktuellt. Golv och väggar iordningställs och förstärks, massiva väggar putsas och riktas upp, och väggar av skivkonstruktion byggs igen.

Golvvärme

Golvvärme är mycket vanligt och installeras i majoriteten av badrummen. Har du valt golvvärme så kommer det installeras i det här steget.

Golvavjämning

Golvavjämning, eller flytspackling, är ett delmoment som innebär att eventuella ojämnheter jämnas ut. I det här steget utformas även golvlutningen mot golvbrunnen.

Tätskiktsarbete

Tätskiktet, badrummets viktigaste del för att undvika fuktskador, monteras nu. Samtliga golv och väggar täcks med en fuktspärr som skyddar underlaget och den bakomliggande konstruktionen mot fukt, väta och ånga.

Tätskiktsbesiktning

När samtliga tätskiktsarbeten är klara är det en god idé att genomföra en besiktning. Tätskiktsbesiktningen kan vara avgörande för att minimera risken för fuktskador och omfattar noggranna kontroller av fuktspärren och golvlutningen.

Ytskiktsarbete

Nu börjar badrummet ta form Plattsättningsarbeten och fogning genomförs, och tak spacklas, slipas och målas.

Inredning

Badrumsinredningen kommer nu på plats. Kommod, skåp och övrig inredning som krokar, handtag monteras upp och snickerier som dörrfoder och tröskel installeras.

Komplettering

VVS- och el-installationer färdigställs, kontakter, eluttag och belysning monteras, och dusch och blandare installeras. Entreprenören gör en sista kontroll att allt som är avtalat har färdigställts. Eventuella kompletteringar genomförs och brister och fel åtgärdas. Badrummet är nu komplett.

Städning

Badrumsrenoveringen är nu helt färdigställd och avslutas vanligtvis med en avetablering och grovstädning.

Slutbesiktning

När badrumsrenoveringen är klar genomförs en slutbesiktning. Hela badrummet kontrolleras och kvalitetssäkras. Vi går även igenom att alla slutdokument såsom kvalitetsdokument, intyg och egenkontroller är korrekt ifyllda och överlämnade till dig. Efter slutbesiktningen kan du känna dig trygg med att ditt nya badrum är byggt utan fel och brister.

Upptäck våra tjänster

Vi hjälper dig innan, under och efter din badrumsrenovering och kvalitetssäkrar enligt högt ställda krav och regler.

Våra tjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss