Värt att känna till om badrumsrenovering

En badrumsrenovering är som regel det enskilt dyraste och viktigaste ingreppet i en bostad. Fastighetsbyråns mäklarpanel är eniga om att kök och badrum är det som värderas allra högst i en bostad. Hemnets undersökning bland mäklare från 2012 visar att badrummet nu är högre värderat än köket hos bostadsköparen. I Länsförsäkringars undersökning från 2015 uppgav 43 procent att ett nytt badrum skulle öka värdet på bostaden, på andra plats kom köket med 32 procent.

Anticimex rapport om badrum (2011) visar, efter 110 000 utförda badrumsbesiktningar, att ett av fyra badrum riskerar fuktskador. Märk väl, det är långt ifrån endast gamla badrum som läcker. Nyligen, men felaktigt utförda badrum står för en betydande del av alla fuktskador. 

Det finns alltså goda skäl till att lägga krut på en väl utförd badrumsrenovering. Var därför noga i valet av entreprenör, och anlita en besiktningsman som säkerställer kvalitén i det utförda arbetet. 

VANLIGA FRÅGOR SOM STÄLLS TILL BADRUMSBESIKTNINGAR STOCKHOLM

Hur mycket kostar en badrumsrenovering?

Det beror naturligtvis på en mängd faktorer, så som storlek, omfattning och inte minst var i landet jobbet ska göras. För att ändå svara någonting säger vi att ett riktpris för ett normalstort (3-5 kvm) badrum med normal omfattning i Stockholm med omnejd bör kosta mellan 100-200 tkr brutto (exkl ROT) i arbetskostnad om den utförs av en behörigt entreprenör.

Varför är det så stor skillnad på kostnaden för badrumsrenovering mellan olika entreprenörer?

Det finns billigt och dyrt av kaviar, skor, soffbord – och badrumsrenoveringar. Först och främst, behörig, utbildad, svensktalande personal som bär kollektivavtalsenliga löner och försäkringar genererar en högre timkostnad än utländsk personal. Enskilda hantverkare har lägre kostnadsmassa än organiserade företag, som å andra sidan kan ha en struktur för kundomhändertagande och efterföljande garantiansvar. Ja, du förstår att det finns mycket att skriva här egentligen… men för enkelhetens skull, använd tidigare erfarenheter och reflektera över om det ligger något i den välbekanta klyschan – du får vad du betalar för. Vi kan vart fall konstatera att dyrast inte alltid är bäst, lika så att billigast sällan är bäst. 

Måste man anlita ett behörigt företag? 

Nej, det finns inte krav genom lagar, förordningar eller annat som tvingar dig att anlita ett våtrumsbehörigt företag. Försäkringsbolaget kräver, för att ge försäkringsskydd, att badrummet är fackmässigt utfört. I BBR (Boverkets byggregler) finns bestämmelser som ska följas, men inte vem som ska utföra dem. Det enda som är reglerat genom författning är el-installationer, där det är ett krav att den som utför fasta installationer ska vara behörig och ha nödvändig kunskap. Så, slarva inte med vem som utför el-arbeten. 

Badrumsrenovering och badrumsbesiktning

Vad innebär BKR och Säker Vatten-behörigheten?

Att entreprenören har särskild utbildning i regelverket kring tätskikt och VVS-installationer och utför arbetet i enlighet med gällande branschkrav. Många försäkringsbolag ställer som krav att renoveringar ska följa dessa regelverk.  

Varför är det så viktigt att följa branschreglerna, det är ju bara rekommendationer?

Helt rätt, men det är rekommendationer som fått så stark ställning att det i många sammanhang likställs med fackmässigt utförande. Försäkringsbolagen menar att badrum ska renoveras fackmässigt, i annat fall kan en uppkommen skada inte anses vara ”plötslig och oförutsedd”. Regelverket tog form på 80-talet efter att antalet fuktskador skjutit i höjden, och syftade till att minska skaderisken. Alltså, det är viktigt för försäkringsskydd, reducera risken för skador och inte minst värdet på bostaden. 

Vad innebär det att en badrumsrenovering är fackmässigt utförd?

I princip att arbetet är utfört i enlighet med de av branschen framtagna normerna, jmfr. BKR. Enligt 4 § i Konsumenttjänstlagen ska en näringsidkare som utför uppdrag åt konsument utföra arbetet fackmässigt. Av förarbetena till lagstiftningen står något i stil med att fackmässighet är vad som kan krävas av en normalskicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. 

Vem är ansvarig om jag får en fuktskada efter en badrumsrenovering?

Entreprenören som utfört badrumsrenoveringen har enligt Konsumenttjänstlagen tio års ansvar för felaktigt utfört arbete (reklamationsrätt). Skulle skadan ha uppkommit genom ett fel som entreprenören gjort, och inom tio år, kan det alltså vara entreprenören som är ansvarig. Det är således en klar fördel att anlita en entreprenör som är etablerad, har funnits i branschen ett antal år och som kan antas finnas kvar i ytterligare tio år för att reklamationsrätten ska vara värd någonting. 

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Det är så tråkigt att inleda ett svar med det beror på, men det beror på. För att inte utveckla resonemanget allt för långt refererar vi till det där normala badrummet med normal omfattning på renovering vilket bör ta omkring tre till fyra veckor att färdigställa. Det finns företag som utlovar renovering på 7-10 dagar. Vår erfarenhet är att dessa renoveringar i allt väsentligt bygger på fuskjobb. Vi kan konstatera att vart fall ett av de företag som erbjuder just expressrenovering på 7 dagar varit svartlistat hos vissa branschorganisationer, vilket möjligen skulle kunna bero på svårigheten i att leverera godkänt och fackmässigt arbete på så kort tid. 

Går det att lägga in golvvärme i badrummet utan att renovera allt?

Nej, det är inte möjligt att göra vare sig säker el-installation eller säkert våtrum. 

Är det godkänt att bygga in rören i väggen?

Ja, så länge det utförs på rätt sätt och med rätt material så är det godkänt enligt såväl BKR (BBV) som Säker Vattens regelverk. 

Hur vet jag om det finns asbest i mitt badrum?

Det vet du inte. Och för guds skull, chansa inte. Lungcancer, asbestos, astma och annat obehagligt kan bli konsekvensen av slarv med asbestsanering. Badrum eller konstruktioner uppförda före 1976 KAN innehålla asbest i fästmassa, kakelfog, plastmattor, lim, rörtätningar, packningar m.m. Gör en asbestanalys, det kostar dig 500-1500 kronor. Sen vet du. Bland annat IVL.se och ALSglobal.se gör analyser i Stockholmsområdet. 

Hur länge håller ett badrum?

Här kommer det igen - det beror på. Hur det används, när det är byggt och hur det är byggt det. Men det finns något vedertaget, som säger att 15-20 år är en normal livslängd. 

Vad innebär byte av grodan?

Grodan kallas de liggande spillvattenrören (avloppsrör) som löper från badrummet till den vertikala stammen. För äldre badrum som ligger i en bostadsrättsfastighet finns ofta ett föreningsbidrag att erhålla i samband med att grodan byts. Ett viktigt moment, lika så ett riskfyllt moment. Se till att den som utför bytet har tillräcklig kunskap. 

Är det någon skillnad på kakel, inredning och VVS-produkter från lågprisvaruhusen och en proffsbutik?

Generellt sett, ja. Liksom det finns olika kvalité på bomull till kläder, eller komponenter i en bil så finns det olika kvalité på keramiska plattor, möbler och VVS-produkter. Men för all del, liksom i fallet med kostnaden för renoveringen är det inte nödvändigtvis så att det dyraste är bäst. 

Har du någon fråga relaterad till badrum? Maila den till oss så lovar vi att försöka svara: info [at] badrumsbesiktningar.se