Badrumsrapporten 2020

78% av badrummen som besiktigas underkänns. Det är hela 3 av 4 badrum. På Badrumsbesiktningar tror vi att många fel i våra våtrum beror på kunskapsbrist och dålig kännedom om krav och branschregler. Samtidigt är vi säkra på att man med experter som kvalitetssäkrar genom hela processen kan övervinna denna problematik och drastiskt minska antalet fel och brister som upptäcks i badrummen. 

Med Badrumsrapporten vill vi upplysa branschen om vanligt förekommande fel i våtrumsentreprenader och dela med oss av de insikter vi som besiktningsmän samlat på oss. För med statistik och en tydlig överblick av situationen kan förebyggande åtgärder sättas in, som i slutändan spar både tid och pengar. 

I Badrumsrapporten redogör vi bland annat för: 

  • De vanligaste felen som identifieras under en badrumsbesiktning. 
  • Statistiken som påvisar de alltför vanliga kvalitetsbristerna i våtrumsentreprenader. 
  • Hur fel och brister i badrummen kan förebyggas och till och med minimeras. 

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten